Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3693
Title: Bilgisayarlı tomografi, röntgen ve ultrason görüntüleme cihazları için balistik jelatin esaslı fantom modellerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of ballistic gelatin based phantom models for computed tomography, x-ray and ultrasound imaging devices
Authors: Özdemir, Mertcan
Eroğul, Osman
Ünlü, Aytekin
Keywords: Medical imaging
Phantom
Simulation based medical education
Ballistic gelatin
Tıbbi görüntüleme
Fantom
Simülasyon temelli tıbbi eğitim
Balistik jelatin
Issue Date: Oct-2019
Publisher: IEEE
Source: Özdemir, M., Eroğul, O., & Ünlü, A. (2019, October). Investigation of ballistic gelatin based phantom models for computed tomography, x-ray and ultrasound imaging devices. In 2019 Medical Technologies Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Simulation-based medical education provides a learner-centered environment in which novice, intermediate and advanced practitioners can learn or practice their skills without harming patients. Medical device phantoms are specially designed objects that are used in simulation based trainings as well as technical features such as evaluating, analyzing and adjusting the performance of devices. Ballistic gelatin is a member of the 250A-Bloom hydrogel family, which mimics human muscle tissue in terms of mechanical properties. In this study, ballistic gelatinbased phantoms were produced and examined on medical device images. According to the results, it is suggested to use phantom models as a medical device phantom in device training. The main advantages of these models are that their production is practical and economical.
Simülasyon temelli tıbbi eğitim; acemi, orta ve ileri düzey pratisyenlerin hastalara zarar vermeden becerilerini öğrenebilecekleri veya pratik yapabilecekleri, öğrenen merkezli bir ortam sağlar. Tıbbi cihaz fantomları, cihazların performansını değerlendirmek, analiz etmek ve ayarlamak gibi teknik özelliklerinin yanında simülsyon temelli eğitimlerde de kullanılan ve özel olarak tasarlanan nesnelerdir. Balistik jelatin, mekanik özellikleri açısından insan kas dokusunu taklit eden 250A-Bloom hidrojel ailesinin bir üyesidir. Bu çalışmada balistik jelatin esaslı fantomlar üretilmiş ve tıbbi cihaz görüntülerinde incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, hazırlanan fantom modellerinin cihaz eğitimlerinde bir tıbbi cihaz fantomu olarak kullanılması önerilmektedir. Bu modellerin en büyük avantajları üretiminin pratik ve ekonomik olmasıdır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3693
https://ieeexplore.ieee.org/document/8895033
ISBN: 9781728124209
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.