Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3756
Title: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Ve Dijital Okuryazarlık Dersine Yönelik Betimsel Bir Analiz
Other Titles: A Descriptive Analysis For Digital Transformation In Higher Education And Digital Literacy Course
Authors: Sezgin, Ayşe Aslı
Karababak, Zaliha İnci
Keywords: Digital Transformation
Digital Literacy
Digital Transformation at Higher Education
Digital Turkey
Dijital Dönüşüm
Dijital Okuryazarlık
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
Dijital Türkiye
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Source: Sezgin, A. A., & Karabacak, Z. İ. (2020). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Ve Dijital Okuryazarlık Dersine Yönelik Betimsel Bir Analiz. Kurgu, 28(1), 17-27.
Abstract: In many countries, digitalization, which has begun to show its influence in almost every area of social life over time and brings with it an important transformation, has also led to changes in the field of higher education. Digital Transformation concepts that have been discussed recently in Turkey as well, "National Technology Moves and Digital Turkey" has come into question in the frame. Within the scope of this title, it has been decided to apply all aspects of digital transformation in higher education, theory and practice. In this study, applications for the Digital Transformation Project subject in Higher Education in Turkey starting in November 2018, was wanted to be analyzed with academic perspective. The Digital Transformation Project in Higher Education, which was launched in November 2018 with 8 pilot universities, and other 8 in July 2019, includes the Digital Literacy course, which is applied to the faculty members of these 16 universities and then to the undergraduate students with the 2019-2020 Academic Year Spring Semester. In the study, it was aimed to determine the current situation by using descriptive analysis method. Within the scope of the study, among the results obtained and evaluated regarding the implementation of the "Digital Transformation Project in Higher Education", the relationship of the responsible lecturers with the field, the acquisition and measurement process of the competence required by the course, the sharing of the course content and teaching materials.
Pek çok ülkede zamanla toplumsal yaşamın hemen hemen her alanında etkisini göstermeye başlayan ve önemli bir dönüşümü de beraberinde getiren dijitalleşme, yükseköğretim alanında da değişimlerin yaşanmasını sağlamıştır. Türkiye’de de yakın zamanda tartışılmaya başlayan Dijital Dönüşüm kavramı, “Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye” başlığı çerçevesinde gündeme gelmiştir. Bu başlık kapsamında yükseköğretimde dijital dönüşüm tüm yönleriyle, teori ve pratikte uygulanma kararı alınmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de Kasım 2018’de başlayan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi konusuna yönelik uygulamalar, akademik bakış açısıyla analiz edilmek istenmiştir. Kasım 2018’de 8, Temmuz 2019’da da diğer 8 pilot üniversite ile başlatılan Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi, önce bu 16 üniversitenin öğretim elemanlarına, ardından da 2019- 2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ile birlikte lisans öğrencilerine yönelik olarak uygulanan Dijital Okuryazarlık dersini içermektedir. Çalışmada, betimsel analiz yöntemi kullanılarak, mevcut durumun da tespiti yapılmak istenmiştir. Çalışma kapsamında, “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi”nin uygulanması konusunda ortaya çıkan ve değerlendirilen sonuçlar arasında, dersin sorumlusu öğretim elemanlarının alanla ilişkisi, dersin gerektirdiği yetkinliğin kazanım ve ölçülme süreci, ders içeriğinin ve öğretim materyallerinin paylaşımı gibi maddeler yer almaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3756
https://dergipark.org.tr/tr/pub/kurgu/issue/55448/718091
ISSN: 1309-3487
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

122
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.