Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3855
Title: A study on public perception and preferences about IoT security
Other Titles: Nesnelerin İnternetinin Güvenliğine Yönelik Algı ve Tercihlerin Tespiti Üzerine Bir Çalışma
Authors: Tok, Mevlüt Serkan
Selçuk, Ali Aydın
Keywords: Cyber security
internet of things
mirai
password security
Nesnelerin interneti
sibergüvenlik
parola güvenliği
mirai
Issue Date: Sep-2019
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Tok, M. S. and Selçuk, A. A. (2019, September). A study on public perception and preferences about IoT security. In 2019 4th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) (pp. 211-216). IEEE.
Abstract: Configuring internet of things (IoT) devices with easy or default passwords leads to serious vulnerabilities. In recent years, malware (Mirai etc.) which are capable of creating IoT botnets and organizing distributed denial of service (DDoS) attacks have given rise to service disruptions, reputational and financial loss. In this study, we aimed to determine users' perceptions of security and risks related to IoT devices, preferences of password usage and password security. A questionnaire was employed to collect data and findings were discussed.
Kullanıcıların internete bağlı nesnelerin konfigürasyonlarında basit parolalar seçmesi veya bu cihazlarla birlikte gelen varsayılan parolaları değiştirmemeleri ciddi güvenlik açıkları yaratmaktadır. Mirai vb. zararlı yazılımlar bu açıklıkları sömürerek çevrim içi nesneleri ele geçirmekte ve dağıtık servis dışı bırakma saldırılarında saldırı unsuru olarak kullanarak hizmet kesintilerine, maddi kayıplara ve itibar zedelenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada kullanıcıların nesnelerin internetine yönelik güvenlik ve risk algılarının, parola kullanımı ve güvenliğine dair tercihlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılardan anket yöntemi ile veri toplanarak elde edilen bulgular tartışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3855
https://ieeexplore.ieee.org/document/8907219
ISBN: 978-172813964-7
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.