Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3928
Title: Paletli bir zırhlı aracın süspansiyon sisteminin saha verileri ile hata türleri ve etkileri analizi sonuçlarına göre güvenilirlik merkezli bakım planlaması
Other Titles: Reliability centered maintenance of the suspension system of an armoured tracked vehicle according to field failure data and failure modes and effects analysis
Authors: Acar, Erdem
Zeytin, Mehmetcan
Keywords: Hata türleri ve etkileri analizi
Güvenilirlik merkezli bakım
Saha arıza verileri
Paletli zırhlı kara araçları
Failure modes and effects analysis
Reliability centered maintenance
Field failure data
Tracked armored vehicles
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Zeytin, M. (2020). Paletli bir zırhlı aracın süspansiyon sisteminin saha verileri ile hata türleri ve etkileri analizi sonuçlarına göre güvenilirlik merkezli bakım planlaması. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Güvenilirlik merkezli bakım 1970'li yılların başından itibaren havacılık sektöründe önemli hale gelmeye başlamıştır. Nowlan ve Heap tarafından (1978) Amerikan Hava Kuvvetleri için hazırlanan güvenilirlik merkezli bakım raporu ile birlikte bu alandaki çalışmalar yoğunlaşmıştır. Yapılan tez çalışması ile günümüzde havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan güvenilirlik merkezli bakım uygulamasının zırhlı kara araçları süspansiyon sistemi üzerinde bir örneğinin geliştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Güvenilirlik merkezli bakım uygulaması geliştirilirken saha arıza verileri ve süspansiyon sistemi Hata Türleri ve Ektileri Analizi (HTEA) sonuçları kullanılmıştır. Uygulamayı gerçekleştirmek için Türk Ordusu Zırhlı Muharebe Araçları'nın saha arıza kayıt verilerinden süspansiyon sistemi arıza verileri incelenmiştir ve sınıflandırılmıştır. Veriler uygun hale getirildikten sonra parça hata oranları Reliasoft yazılımı kullanılarak uygun dağılımlar seçilerek hesaplanmıştır. Aynı zamanda paletli zırhlı araçlar süspansiyon sistemi için HTEA benzeri bir bilgi formu yapılmıştır. Çıkan sonuçlar güvenilirlik merkezli bakım akış şemasına uygun şekilde değerlendirilmiştir ve zırhlı paletli araçların süspansiyon sistemi için güvenilirlik merkezli bakım oluşturulmuştur. Güvenilirlik merkezli bakım uygulaması ile birlikte süspansiyon sisteminin hazır bulunuşluk, ürün emniyeti, ürün kalitesi, ürün ömrü, ömür devri maliyetinde meydana gelen olası değişiklikler değerlendirilmiştir. Güvenilirlik merkezli bakım çalışması sonucunda, mevcut tedarikçi ve tecrübeye dayalı bakım planlamasına göre hazır bulunuşluk süresinde %6 iyileştirme ve sahada yaşanan yıkıcı şiddete sahip arızaların tamamen engellenmesi sağlanmıştır.
Reliability centered maintenance (RCM) has become important since the early 1970's in the aviation industry. Along with the reliability-centered maintenance report prepared by Nowlan and Heap (1978) for the US Air Force, the efforts in this area have intensified. In this thesis, reliability centered maintenance plan constructed for the suspension system of a tracked armored vehicle. Aftersales Field Failure Data and Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) results have been used to develop reliability centered maintenance for tracked armored vehicle suspension system. Turkish Army field failure data of the suspension system of a specific tracked armored vehicle has been analyzed and categorized. Suitable distribution models have been applied to the suspension system sub-components from field failure data in Reliasoft software. FMEA has been made for tracked armored vehicle suspension system according to the MIL-STD-1629. FMEA and reliability parameters of the suspension system is used to find the best suited maintenance model from reliability centered maintenance flow chart. With the application of reliability-centered maintenance, the following features of the suspension system are expected to be improved: Product reliability and life, availability, product safety, product quality, product life cycle cost. By comparison of Reliability centered maintenance based maintenance activities results against supplier and experience based maintenance activities, availability is improved around %6 and all the catastrophic severity class failures are prevented.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3928
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
633210 (1).pdfMehmetcan Zeytin_Tez3.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

146
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

74
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.