Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4076
Title: Blokzincir kullanılarak kimlik doğrulama seremonisini ortadan kaldıran bir güvenli mesajlaşma uygulamasının geliştirilmesi
Other Titles: Developing a secure messaging application that eliminates authentication ceremony by using blockchain
Authors: Bıçakcı, Kemal
Altuncu, Enes
Keywords: Uçtan uca şifreleme
Güvenli mesajlaşma uygulamaları
Kimlik dogrulama seremonisi
End-to-end encryption
Secure messaging applications
Authentication ceremony
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Bıçakcı, K. (2019).Blokzincir kullanılarak kimlik doğrulama seremonisini ortadan kaldıran bir güvenli mesajlaşma uygulamasının geliştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Uçtan uca şifreleme, genelde açık anahtar kriptografisine dayanan ve birçok güvenli mesajlaşma uygulamasında kullanılan bir güvenlik özelliğidir. Bu sayede, iletilen me- sajlar, tarafların katkısıyla oluşturulan ortak bir anahtar vasıtasıyla şifrelenerek iletilir. Bu özelliğe sahip bir uygulamada, bir kullanıcının açık anahtarı, cihaz veya SIM kart değişikliği ve uygulamanın yeniden kurulması gibi sebeplerle değişebileceği gibi, olası bir saldırı nedeniyle de farklılık gösterebilir. Bu yüzden, muhtemel saldırıları önlemek ve iletişimin güvenli olduğundan emin olmak adına yeni açık anahtarın doğrulanması gerekir. Bu amaçla, birçok güvenli mesajlaşma uygulamasında, açık anahtar değişikliği durumunda "kimlik doğrulama seremonisi" adı verilen ve açık anahtar doğrulamasının kullanıcılar tarafından farklı bir kanal vasıtasıyla karşılaştırılarak yapıldığı bir meka- nizma bulunur. Ancak, tüm kullanıcıların kimlik doğrulama seremonisini doğru bir şekilde tamamlamasını beklemek iyi bir fikir olarak görünmemektedir. Bu nedenle, bu tezde, blokzincir tabanlı bir açık anahtar altyapısı (PKI) sistemi olan Blockstack plat- formunu kullanarak "BlockSignal" adı verilen Signal Android Messenger tabanlı açık kaynaklı bir güvenli mesajlaşma uygulaması geliştirildi. Böylece, Signal uygulama- sında da bulunan kimlik doğrulama seremonisinin blokzincir vasıtasıyla ortadan kaldı- rılarak kullanıcıların güvenlik çemberinin dışına çıkarılması sağlandı. Bunun yanısıra, kimlik doğrulama problemi haricinde Signal uygulaması üzerinde literatürde mevcut tehdit olasılıklarının bir araya getirildiği bir tehdit modeli oluşturulmuş, BlockSignal uygulamasının güvenlik analizi yapılarak Signal'da karşılaşılabilecek tehditleri berta- raf edilebilecek kabiliyette olduğu gösterilmiştir.
End-to-end encryption is a security feature that is often based on public key cryp- tography and is used in many secure messaging applications. Thus, the transmitted messages are transmitted as encrypted with a shared key generated by the contribution of the parties. In an application with this feature, a user's public key may be changed for reasons such as device or SIM card change and reinstallation of the application, or may also be different due to a possible attack. Therefore, the new public key needs to be verified to prevent possible attacks and to ensure that communication is secure. For this purpose, many secure messaging applications have a mechanism called "authen- tication ceremony" in the case of public key changes, where public key verification is performed by users by comparing the keys from a different channel. However, it does not seem to be a good idea to expect all users to complete the authentication ceremony correctly. Therefore, in this thesis, an open source secure messaging application based on Signal Android Messenger called "BlockSignal" was developed using Blockstack platform, a blockchain based public key infrastructure (PKI) system. Thus, the authen- tication ceremony in Signal application was eliminated by the blockchain and the users were taken out of the security loop. In addition to this, a threat model was formed on the Signal application, combining the possible threats which exist in the literature apart from the authentication ceremony problem, and the security analysis of the BlockSig- nal application was shown to be able to show that it can eliminate the threats that may be encountered in Signal.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4076
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
607620 (1).pdfEnes Altuncu_Tez2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

238
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

64
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.