Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4087
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDeğirmenci, Olgun-
dc.contributor.authorKarakurumer, Alkın-
dc.date.accessioned2021-01-26T09:36:52Z
dc.date.available2021-01-26T09:36:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationDeğirmenci, O , Karakurumer, A . (2020). Askeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel Gelişimi . Adalet Dergisi , (64) , 297-330.en_US
dc.identifier.issn1011-730X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1209237-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/4087-
dc.description.abstractArmies are mechanisms that need the human element. Military personnel must be present at the desired time and place, both during the training of the person to fight and during the war. For this reason, military personnel were punished to leave their positions without permission. It is seen that the escape crime from the Ottoman Empire until today has been punished in military penal laws. These regulations were made by taking into account the changes in other legislation, the requirements for ensuring the discipline of the army and the problems in practice. The revealing of the need that creates the changes is also important in terms of future legislations. In the study, the crimes of desertion in the military criminal laws from the Ottoman Empire to the present day were examined. While examining the crimes in question, besides the reasons for being regulated in military penal laws, historical development was tried to be revealed. The rationale of the amendments was reflected in the study by examining the rationale of the draft laws and the preparatory work during the enactment. Especially in cases where the reasons are insufficient, the reasons causing the change are tried to be determined by taking into account the social, political and military developmentsen_US
dc.description.abstractOrdular insan unsuruna gereksinim duyan mekanizmalardır. Gerek savaşacak insanın eğitilmesi sırasında gerekse de savaş esnasında, askeri personelin istenilen yerde ve zamanda bulunması gereklidir. Bundan dolayı askeri personelin izinsiz olarak görev yerini terk etmesi cezalandırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğundan itibaren günümüze kadar firar suçunun askeri ceza kanunlarında cezalandırıldığı görülmektedir. Söz konusu düzenlemeler diğer mevzuatta yaşanan değişimler, ordunun disiplininin sağlanmasındaki gereklilikler ve uygulamada çıkan sorunlar dikkate alınarak yapılmıştır. Değişiklikleri doğuran ihtiyacın ortaya konması, gelecekte yapılacak kanunlaştırmalar bakımından da önem arz etmektedir. Çalışmada Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar, askeri ceza kanunlarında yer alan firar suçları incelenmiştir. Söz konusu suçlar incelenirken askeri ceza kanunlarında düzenlenme nedenlerinin yanı sıra tarihsel gelişimi de ortaya konmaya çalışılmıştır. Değişiklerin gerekçeleri kanun tasarılarının gerekçeleri ve kanunlaştırma sırasındaki hazırlık çalışmaları incelenmek suretiyle çalışmaya yansıtılmıştır. Özellikle gerekçelerin yetersiz kaldığı durumlarda, değişikliği doğuran nedenler sosyal, siyasal ve askeri gelişmeler de dikkate alınarak tespit edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAdalet Bakanlığıtr_TR
dc.relation.ispartofJournal Of Justiceen_US
dc.relation.ispartofAdalet Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMilitary Criminal Codesen_US
dc.subjectMilitary Crimeen_US
dc.subjectDisciplineen_US
dc.subjectTurkish Military Forcesen_US
dc.subjectThe Crime of Desertionen_US
dc.subjectThe Historical Developmenten_US
dc.subjectAskeri Ceza Kanunlarıtr_TR
dc.subjectAskeri Suçtr_TR
dc.subjectDisiplintr_TR
dc.subjectTürk Silahlı Kuvvetleritr_TR
dc.subjectFirar Suçutr_TR
dc.subjectTarihsel Gelişimtr_TR
dc.titleAskeri Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Firar Suçlarının Osmanlı’dan Günümüze Tarihsel Gelişimien_US
dc.title.alternativeThe Historical Development Of The Crimes Of Desertion In The Military Criminal Law From The Ottoman Empire To Present Dayen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume64
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage297
dc.identifier.endpage330
dc.authorid0000-0002-0700-2549-
dc.institutionauthorDeğirmenci, Olgun-
dc.contributor.YOKid219673-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osmanlidan.pdf451.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.