Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4131
Title: Sarah Kane ve Postdramatik Tiyatro
Authors: Bal, Mustafa
Keywords: Postdramatik
Postdramatik tiyatro
Sarah Kane
Arzu
4.48 Psikozu
Yüze vurumcu tiyatro
Postdramatic
postdramatic theater
Crave
4.48 Psychosis
In-Yer-Face theater
Çağdaş İngiliz tiyatrosu
Contemporary British drama
Yirminci yüzyıl İngiliz tiyatrosu
Twentieth century British drama
Yirminci yüzyıl tiyatrosu
Twentieth century drama
Performans metni
Performance text
apokalips
apocalypse
apokaliptik
apocalyptic
apocalypse in drama
tiyatroda apokalips
Issue Date: 2016
Publisher: Mitos Boyut
Source: Bal, Mustafa (2016).Postdramatik tiyatro ve ingiliz tiyatrosu. Sarah Kane ve Postdramatik Tiyatro.(pp. 32-52).Mitos Boyut.
Abstract: This chapter studies the relations between the experiential theater of Sarah Kane and Hans-Thies Lehmann's postdramatic theater theory. Postdramatic theater is a new interpretation of the artful representation of the human-being through a set of novel aesthetics that get rid of the traditional dramatic concepts such as authoritative dramatic text, mimesis, representation, and linear and regular flow of events. In this sense, this study examines how and to what extent some significant characteristics of Kane's plays, especially their breaking away from the text and traditional plot construction, and the apocalyptic discourse are conducive in revealing the postdramatic in Crave and 4.48 Psychosis.
Bu bölümde, deneyselciliği merkeze alan anlayışıyla 1990'lar İngiliz tiyatrosunda önemli bir yere sahip Sarah Kane tiyatrosunun, Hans-Thies Lehmann'ın 'postdramatik tiyatro' olarak kavramsallaştırdığı tiyatro kuramı ile olan bağları incelenmektedir. Postdramatik tiyatro, geleneksel tiyatroda var olan totaliter metin, mimesis, temsil, sıralı ve düzenli kurgusal mantıktan kurtulup dramayı tamamıyla reddetmeden, insanın sanatsal temsilinin yeni bir yorumlanışı olarak görülür. Buradan hareketle bu bölümde, özellikle metinden ve geleneksel dramatik olay örgüsünden uzaklaşmanın ve apokaliptik söylemin Sarah Kane'in Crave ve 4.48 Psychosis oyunlarında gözlemlenen postdramatikliğin ortaya çıkışında nasıl etkilerinin olduğu üzerine yoğunlaşılmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4131
ISBN: 9786059306171
Appears in Collections:İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of English Language & Literature

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa_BAL.pdf620.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

274
checked on Dec 5, 2022

Download(s)

174
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons