Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4148
Title: Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar Ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi
Other Titles: Examination And Evaluation On The Proposed Bill Dated 20 March 2020 Amending The Code Of Civil Procedure And Other Laws
Authors: Öztek, Selçuk
Taşpınar Ayvaz, Sema
Kale, Serdar
172503
Keywords: Hukuk Muhakemeleri Kanunu Değişikliği
Ön İnceleme
Yargılamanın Aksayan Yönleri
Amendment to Code of Civil Procedure
Preliminary Examination
Defunct Aspects of Judgment
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Barolar Birliği
Source: Öztek, S., TAŞPINAR AYVAZ, S., & Kale, S. (2020). Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 20 Mart 2020 Tarihli Kanun Teklifi’ne İlişkin Bazı Açıklamalar ve Kanun Teklifinin Değerlendirilmesi.
Abstract: “The Proposed Bill Amending the Code of Civil Procedure and Other Laws” was proposed to Grand National Assembly of Turkey on 20.03.2020. In this proposal, it is anticipated to amend the fifty articles of the Code of Civil Procedures No: 6100. A great care and ultimate attention have been taken to maintain the spirit and purpose of the Law while making amendments and in this context, objectives such as identifying and finding solutions to defunct aspects of the Code of Civil Procedure, reviewing the preliminary examination institution, and making the judicial procedures more functional have been prioritized. In this article prepared by the members of the Academic Council who prepared the amendments, the amendments to be made in Code of Civil Procedure were examined and evaluated in detail.
“Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” 20.03.2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na arz edilmiştir. Bu teklif ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun elli maddesinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Değişiklikler yapılırken HMK’nın ruhunu ve amacını muhafaza etmek bakımından özel bir titizlik gösterilmiş ve bu bağlamda değişikliklerde HMK’nın aksayan yönlerinin tespit edilmesi ve çözüm bulunması, ön inceleme kurumunun gözden geçirilmesi, yargılama usullerinin daha işlevsel hale getirilmesi gibi amaçlar ön planda tutulmuştur. Değişiklikleri hazırlayan Bilim Komisyonunda yer alan üyeler tarafından hazırlanan bu makalede, HMK’da yapılacak değişiklikler detaylı bir şekilde incelenip değerlendirilmiştir.
URI: http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2020-149-1924
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4148
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
m2020-149-1924.pdf606.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

40
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.