Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4149
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBakırcı, Fahri-
dc.date.accessioned2021-03-17T08:46:07Z
dc.date.available2021-03-17T08:46:07Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBAKIRCI, F. Parlamenter Sistem Siyasal İstikrarsızlıkların Nedeni midir? 1960-1971 Dönemi. ViraVerita E-Dergi, (10), 30-108.en_US
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/50778/637432-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/4149-
dc.description.abstractIn this article, the reason of the political crises in the period that ended with the Military Memorandum on March 12, 1971 from the Military Coup that accomplished on May 27, 1960 is investigated and it is tried to show that these crises do not have any relation with the functioning of the parliamentary system. In order to achieve this aim, instead of examining the period with a holistic approach, an analysis is carried out considering the sub-periods. In this way, the specificity of each sub-period is revealed and it is shown that the political crises experienced in each sub-period are caused by different reasons. The rationale for the 2017 constitutional amendment is the equality of the political crisis=parliamentary system. Thus it will be possible to prove that this rationale is not valid for the period of 1960-1971.en_US
dc.description.abstractBu makalede 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen Askeri Darbeden 12 Mart 1971 tarihinde Askeri Muhtıra ile sonlanan dönemdeki siyasal krizlerin nedeni araştırılmakta ve bu krizlerin parlamenter sistemin işleyişiyle bir ilişkisinin bulunmadığı gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için dönemi toptancı bir anlayışla incelemek yerine alt bölümler halinde bir çözümleme yapılmaktadır. Bu yolla herbir alt dönemin özgüllüğü ortaya konmakta ve her bir alt dönemde yaşanan siyasal krizlerin farklı nedenden kaynaklandığı gösterilmektedir. Böylece 2017 Anayasa değişikliğinin gerekçesi olarak kullanılan parlamenter sistem= siyasal kriz eşitliğinin her bir alt dönem için farklı bir nedenle geçerli olmadığı 1960-1971 dönemi için gösterilmiş olmaktadır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherÇetin TÜRKYILMAZen_US
dc.relation.ispartofViraVerita E-Dergien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject12 Marttr_TR
dc.subject27 Mayıstr_TR
dc.subjectSiyasal kriztr_TR
dc.subjectTürkiye'de Hükümetlertr_TR
dc.subjectParlamenter Sistemtr_TR
dc.subjectMay 27 Coupen_US
dc.subjectMarch 12 Memorandumen_US
dc.subjectParliamentary Systemen_US
dc.subjectPolitical crisisen_US
dc.subjectGovernments in Turkeyen_US
dc.titleParlamenter Sistem Siyasal İstikrarsızlıkların Nedeni midir? 1960-1971 Dönemien_US
dc.title.alternativeIs the Parliamentary System the Cause of Political Instability? Period of 1960-1971en_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.issue10en_US
dc.identifier.startpage30en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.authorid0000-0002-4783-2336-
dc.institutionauthorBakırcı, Fahri-
dc.contributor.YOKid4153-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Sep 26, 2022

Download(s)

6
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.