Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4167
Title: Ateşin Fizyopatolojisi ve Yönetimi
Other Titles: Fever Physiopathology and Management
Authors: Orhan Kılıç, Betül
Arslan, Zafer
258886
Keywords: Pediatric fever
physiopathology
fever management
Pediatrik ateş
fizyopatoloji
ateş yönetimi
Issue Date: 2019
Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Source: Orhan Kılıç B, Arslan Z. Ateşin fizyopatolojisi ve yönetimi. Arslan Z, editör. Pediatride Ateş. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-7.
Abstract: Fever is body temperature which is above the normal circadian rhythm. It's a biological response as secondary to the infection that occurs through the central nervous system to defend the body. Although fever is often associated with self-limiting viral infections in children, it may be a sign of life-threatening serious infections, so pediatricians worry as well as parents. It is important that the physician should have enough knowledge about the approach and the management of the fever as well as the the parents. For this reason, we have discussed the pathogenesis of pediatric fever as well as its management.
Ateş, vücut ısısının olması gereken sirkandiyen ritim aralığının üstünde seyretmesi olup genellikle enfeksiyona sekonder olarak vücüdu savunmaya yönelik santral sinir sistemi aracılığılıyla oluşan biyolojik bir cevaptır. Çocuklarda sıklıkla kendini sınırlayan viral enfeksiyonların, bazen de yaşamı tehdit edebilen ciddi enfeksiyonların bir bulgusu olabileceği için ebeveynler kadar çocuk hekimlerini de endişelendirebilmektedir. Bu nedenle ebeveynlerin aydınlatılması'nın yanı sıra hekimin de ateşe yaklaşım ve ateşin yönetimi konusunda yeterince bilgiye sahip olması önemlidir. Bu nedenle pediatride ateş'i patogenezi yanısıra yönetimi ile de ele aldık.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4167
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-atesin-fizyopatolojisi-ve-yonetimi-86937.html
ISBN: 9756050340464
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.