Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4168
Title: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları ve Gebelik İzlemi-Son Kılavuzlar Ne Öneriyor?
Other Titles: Inflammatory Bowel Diseases and Pregnancy Follow-Up-What Recommend the Current Guıdelines?
Authors: Kalkan, İsmail Hakkı
58497
Keywords: Pregnancy
colitis, ulcerative
Crohn disease
Gebelik
kolit, ülseratif
Crohn hastalığı
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Source: Kalkan İH. İnflamatuvar bağırsak hastalıkları ve gebelik izlemi-son kılavuzlar ne öneriyor?. Dağlı Ü, editör. İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları: Güncel Haberler. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.72-80.
Abstract: Inflammatory bowel disease (IBD) is often diagnosed during the child-bearing years and 25% of women get pregnant for their first child after their IBD diagnosis. IBD disease can have significant effects on pregnancy in terms of adverse outcomes for mother and fetus. To achieve a healthy pregnancy, IBD patients have to be in remission before conception and need to continue their maintenance IBD treatment during pregnancy (except thalidomid and metothrexate). There is increasing evidence that anti-TNF used in the management of patients with IBD are safe with minimal risks in pregnancy. There is no recommendation in current IBD guidelines about biologic therapies other than anti-TNFs (vedolizumab, ustekinumab and tofacitinib).
İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı sıklıkla doğurganlık çağında konmaktadır, hatta kadın hastaların %25'i ilk gebeliğini İBH tanısı aldıktan sonra yaşamaktadır. İBH'nin anne ve fetüs advers olayları anlamında gebelik üzerinde ciddi etkileri bulunmaktadır. Sağlıklı bir gebelik yaşayabilmek için İBH'li hastalar konsepsiyon öncesi remisyonda olmalı ve gebelikleri boyunca idame tedavilerini (talidomid ve metotreksat hariç) kesmeden sürdürmelidirler. Antitümör nekrozis faktör (anti-TNF) ilaçların gebelikte minimum risk taşıdıkları ve güvenle kullanılabileceklerine dair kanıtlar artmaktadır. Anti- TNF dışı biyolojik ajanların (vedolizumab, ustekinumab ve tofasitinib).gebelikte kullanımı ile ilgili güncel İBH kılavuzlarında herhangi bir öneri bulunmamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4168
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-inflamatuvar-bagirsak-hastaliklari-ve-gebelik-izlemi-son-kilavuzlar-ne-oneriyor-88463.html
ISBN: 9786254010323
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.