Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4209
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüler, Mehmet Ali-
dc.contributor.authorGök, Eda-
dc.date.accessioned2021-04-01T11:57:25Z
dc.date.available2021-04-01T11:57:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGök, E. (2020).Kompozit malzemelerde mod I ve mod II yükler altında hasar davranışının peridinamik teori kullanılarak incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/4209-
dc.description.abstractKompozit malzemeler yüksek mukavemet ve direngenlik özelliklerinden dolayı havacılık, savunma sanayi, otomotiv gibi çeşitli sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kompozit malzemelerde meydana gelen hasar, yapının dayanımını etkiler. Kompozit malzemelerde oluşan başlıca hasar davranışları liflerin kırılması, matriste mikro çatlakların oluşması ve delaminasyon olup bu hasar tiplerinin en yaygın olanı delaminasyon olup kompozit malzemelerin karmaşık yapısından dolayı hasarın doğru bir şekilde modellenebilmesi oldukça önemlidir. Literatürde yer alan çalışmaların büyük bir kısmında hasarın modellenmesi için Klasik Sürekli Ortamlar Mekaniği formülasyonları kullanılmaktadır. Ancak kullanılan formülasyonlar, yerel kısmi türevlere dayalı olduğu için hasarın yönünün ve şiddetinin belirlenmesi için testlerin yapılması gerekir. Dolayısıyla Klasik Sürekli Ortamlar Mekaniğine dayalı çözümler malzemelerde meydana gelebilecek hasar oluşumu ve dallanmasını tahmin etmekte yetersiz kalabilmektedir. Peridinamik teori yerel olmayan ve integral temelli denklemlere dayalı bir teori olması sebebiyle hasar oluşumunun ve ilerlemesinin modellenmesi için oldukça uygun bir teori olup izotropik ve kompozit malzemelerde uygulanabilir. Tez kapsamında, Peridinamik teori ile kompozit malzemelerde meydana gelen hasarın tahmin edilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada geliştirilen Peridinamik model ABAQUS sonlu elemanlar yazılımına uygun girdi dosyaları oluşturabilen MATLAB yazılımı içinde hazırlanan bir kod kullanılarak oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar yazılımında kiriş elemanlar Peridinamik bağları temsil eder. Hasar davranışının modellenebilmesi için Peridinamik teori ve Kohezif Bölge Metodu arasında bir ilişki kurularak Peridinamik formülasyon geliştirilmiştir. Geliştirilen Peridinamik formülasyon Mod I (Çift Ankastre Kiriş Testi), Mod II (Uç Çentik Eğilmesi Testi) ve bunlara ilaveten karma mod (Karışık Modlu Bükme Testi) yüklemeleri altında yapılan kompozit test numunelerinde uygulanmıştır. Tez kapsamında yapılan çalışmalarda Peridinamik teoriye ek olarak Kohezif Bölge Metodu kullanılarak numerik çalışmalar yapılmıştır. Böylelikle geliştirilen formülasyon analitik çözüm, Kohezif Bölge Metodu ile elde edilen numerik çözüm ve literatür sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Peridinamik teori ile elde edilen sonuçların diğer yöntemlerle elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu gözlenmiştir. Böylece Peridinamik teorinin hasar davranışını modellemek için kullanılabileceği anlaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractComposite materials are mostly used in aerospace, defense and automotive industries in order to take advantage of their specific stiffness and strength. Internal failure of composites occurs due to breaking of fibers, development of micro cracks in matrix, debonding between fibers and matrix and delamination. One of the most common failure type is delamination based failure. It is very important to be able to accurately model the damage behavior of composite structures. In most of the studies, Classical Continuum Mechanics formulations are used to model the delamination behavior of the structures. Since these formulations are based on local partial derivatives, structural tests should be made in order to determine the direction and severity of the damage. Therefore, it is difficult to predict the occurrence and the branching of the damage using Classical Continuum Mechanics formulations. Within the scope of the thesis, studies on estimation of damage to composite materials have been carried out with Peridynamic theory. Since Peridynamic theory is nonlocal and it is based on integral equations, it is an appropriate theory for modelling damage initiation and propagation for isotropic and composite materials. In this study, Peridynamic theory is implemented in ABAQUS finite element program and the input files generated using the MATLAB code. In Peridynamic modelling truss elements represent Peridynamic bonds. In this study, a new Peridynamic formulation was developed for modelling the damage behavior of the structure by establishing a relationship between the Peridynamic theory and Cohesive Zone Method. The proposed Peridynamic formulation was applied to composite test specimens under Mode I (Double Cantilevered Beam Test), Mode II (End Notched Flexure Test) and Mixed Mode Bending loading conditions. In these studies, Peridynamic results compared with the obtained results using the Cohesive Zone Method, analytical solutions and the available results in the literature. The obtained results show that, the results of Peridynamic theory have good agreement with the results of other methods. Based on the obtained results it has been found that the Peridynamic theory is an appropriate theory to model crack behavior of the structure.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPeridinamik teoritr_TR
dc.subjectKohezif bölge modellemesitr_TR
dc.subjectSonlu elemanlar yöntemitr_TR
dc.subjectÇift ankastre kiriş testitr_TR
dc.subjectUç çentik eğilmesi testitr_TR
dc.subjectKarışık modlu bükme testitr_TR
dc.subjectPeridynamic theoryen_US
dc.subjectCohesive zone methoden_US
dc.subjectFinite element methoden_US
dc.subjectDouble cantilevered beam testen_US
dc.subjectEnd notched flexure testen_US
dc.subjectMixed mode bending testen_US
dc.titleKompozit malzemelerde mod I ve mod II yükler altında hasar davranışının peridinamik teori kullanılarak incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of damage behavior in composite materials under mode I and mode II loads using peridynamic theoryen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Mechanical Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
654936 (1).pdfEda Gök_Tez3.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

198
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

116
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.