Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4249
Title: Çocuk Kırıklarında Tedavi Planlaması
Other Titles: Treatment Planning in Children Fractures
Authors: Aktaş, Erdem
Ömeroğlu, Hakan
252541
4565
Keywords: Fractures
injuries
Kırıklar
yaralanmalar
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri
Source: Aktaş E, Ömeroğlu H. Çocuk kırıklarında tedavi planlaması. Ağuş H, editör. Çocuk ve Ortopedik Travma. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.12-6.
Abstract: There is a significant increase in children's fractures. Socio-economic reasons, change in life-style, advanced technology and imaging techniques, training of orthopedic surgeons, parents excellent result expectations and increased participation in individual and team sports has recently influenced the treatment of pediatric fractures towards surgical procedures. Although the above mentioned factors affect the type of treatment and its outcomes, in order to achieve good functional results, orthopedic surgeons should make their treatment plans in the light of recent knowledge, knowing the properties of pediatric fractures and related treatment principles, issues in complex injuries and individual factors that may affect the overall result.
Günümüzde çocuk kırıklarının görülme sıklığında belirgin artış görülmektedir. Sosyoekonomik nedenler, yaşam tarzında değişiklikler, gelişen teknoloji, ileri görüntüleme yöntemleri, ortopedik cerrahların eğitimi, velilerin mükemmel sonuç beklentileri, bireysel ve takım sporlarına katılımın artması son yıllarda çocuk kırıklarında tedavi yöntemini cerrahi yönde artırmaktadır. Her ne kadar yukarıda sayılan faktörler tedavi seçimi ve sonuçları etkilese de, ortopedik cerrahların çocuk kırıklarının tedavisinde iyi fonksiyonel sonuç elde edebilmeleri için güncel bilgiler ışığında, çocuk kırıklarının özelliklerini, tedavi prensiplerini, kompleks yaralanmalarda dikkat edilmesi gereken husuları, sonuca etkileyebilecek bireysel faktörleri bilerek tedavi planlaması yapmaları gerekmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4249
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-cocuk-kiriklarinda-tedavi-planlamasi-91005.html
ISBN: 9786254011696
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.