Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4251
Title: Periton Diyalizi Hastalarında Nörolojik ve Bilişsel Etkilenme
Other Titles: Neurocognitive Effects in Peritoneal Dialysis Patients
Authors: Demircin, Gülay
139051
Keywords: Chronic kidney disease
peritoneal dialysis
neurological disorders
cognitive disorders
childhood
Kronik böbrek hastalığı
periton diyalizi
nörolojik bozukluklar
bilişsel bozukluklar
çocukluk çağı
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri
Source: Demircin G. Periton diyalizi hastalarında nörolojik ve bilişsel etkilenme. Ekim M, editör. Çocuklarda Kronik Periton Diyalizi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.107-14.
Abstract: Many of the children with chronic kidney disease (CKD) are frequently affected with neurological and cognitive disorders that increase the morbidity and mortality of the disease and decrease the quality of life. İrrespective of the cause, injury can ocur at all levels of the nervous system including central nervous system and disorders like cerebrovascular disease, cognitive dysfunction, and uremic encephalopathy can develop together with the peripheral neuropathies and myopathies. Although some of these disorders improve after the initiation of renal replacement therapy (RRT), other neurological complications like dialysis disequilibrium syndrome can ocur due to RRT. These predialysis and post dialysis complications and the risk factors should be known well for early recognition and adequate therapy leading to decrease in the morbidity and mortality of the disease and increase the life quality of patients.
Kronik böbrek hastalıklı (KBH) çocuklarda pek çok nörolojik ve bilişsel bozukluk gelişebilmektedir ve bu bozukluklar hastalığın mortalite ve morbiditesini artırmakta ve hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Etiyolojik neden ne olursa olsun sinir sisteminin her seviyesinde hasar meydana gelebilir. Serebrovasküler hastalık, bilişsel bozukluk, üremik ensefalopati gibi santral sinir sistemi (SSS) bozukluklarının yanı sıra periferal nöropati ve miyopati gibi pek çok nörolojik bulgu gelişebilir. Renal replasman tedavisi ile bu bulguların ancak bir kısmı düzelirken tedaviye bağlı olarak diyaliz disekilibrium sendromu (DES) gibi başka nörolojik bulgular da ortaya çıkabilmektedir. Diyaliz öncesi ve sonrası gelişebilen bu komplikasyonların ve risk faktörlerinin iyi bilinmesi, erken tanı ve tedaviyi sağlamakta ve uzun süreli takipte mortalite ve morbiditeyi azaltarak yaşam kalitesini artırmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4251
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-periton-diyalizi-hastalarinda-norolojik-ve-bilissel-etkilenme-88713.html
ISBN: 9786254010484
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.