Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4255
Title: Klinik Araştırmalarda Yapay Zekâ Kullanımı ve Olası Etik Konular
Other Titles: Artifical Intelligence in Clinical Trials and Ethical Considerations
Authors: Güner, Müberra Devrim
Ekmekci, Perihan Elif
Keywords: Artificial intelligence
clinical trial
drug evaluation
ethics, research
Yapay zekâ
klinik çalışma
ilaç değerlendirme
etik, araştırma
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri
Source: Güner MD, Ekmekci PE. Klinik araştırmalarda yapay zekâ kullanımı ve olası etik konular. Ekmekci PE, editör. Yapay Zekâ ve Tıp Etiği. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.29- 34
Abstract: Artificial intelligence (AI) is increasingly being used in life sciences. While decreasing the time and cost to bring a new drug to market, AI will increase the efficacy, safety and accuracy of the new drug. The cost of clinical research will decrease and in turn, this will positively affect health economics. AI is being used in designing clinical trials, selecting study population, monitoring effectiveness and safety, data collection, and analysis. Use of personal data, handling the incidental findings, and informing the patients that will benefit from these findings, are some of the issues that AI use needs proper regulation and ethical approach. Moreover, limited access of vulnerable populations to technology may cause limited access of this population to the advantages of precision medicine that is highly evolved by AI, and increase inequalities profoundly. In conclusion, AI applications brings many problems that must be handled and regulated meticulously.
Yapay zekâ (YZ) hayatın tüm alanında olduğu gibi, gün geçtikçe artan hız ve kapsamda sağlık bilimlerinde de uygulanmaktadır. YZ doğru aday molekülünün hızlı, güvenli ve etkili biçimde hastaya ulaşma sürecini hızlandıracağı gibi, klinik araştırma harcamalarını da azaltacak, dolaylı olarak bu sağlık ekonomisine de yansıyacaktır. YZ, klinik araştırma tasarımı, doğru araştırma popülasyonunun seçimi, ilaç etkililik ve güvenliliğinin izlenmesi, veri toplama ve analizi gibi araştırmanın birçok basamağında kullanılmaya başlanmıştır. Fakat, bu hızlı gelişmeye yasal ve etik düzenlemeler aynı hızda ayak uyduramamaktadır. Hasta veya sağlıklı gönüllülerin kişisel verilerinin kullanımı, bu veriler kullanılarak elde edilecek tesadüfi bilgilerin bundan faydalanacak kişilere ulaştırılmasının ve bu bilgiye göre tedavi ve/veya koruyucu hekimlik uygulamalarının nasıl değişeceği başlıca sorunlardır. Dezavantajlı grupların özellikle teknolojik erişimlerin kısıtlı olması nedeniyle YZ'nın kişiselleştirilmiş tıp alanında sağladığı gelişmelerden faydalanamamasına ve eşitsizliklerinin derinleşmesine neden olabilir. Sonuç olarak, klinik araştırmalarda YZ kullanımı her aşamada titizlikle ele alınması ve düzenlenmesi gereken çok sayıda sorunu barındırmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4255
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-klinik-arastirmalarda-yapay-zek-kullanimi-ve-olasi-etik-konular-88984.html
ISBN: 9786254010668
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

84
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.