Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4260
Title: Nesnelerin İnternetinin Güvenliğinde İnsan Faktörü
Other Titles: Human Factors in Internet of Things Security
Authors: Tok, Mevlüt Serkan
Selçuk, Ali Aydın
Keywords: Internet of things
cyber security
password security
mirai
human factor
Nesnelerin interneti
siber güvenlik
parola güvenliği
mirai
insan faktörü
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Türkiye Bilişim Vakfı 
Source: Tok, M. S., & Selçuk, A. A. (2019) Nesnelerin İnternetinin Güvenliğinde İnsan Faktörü. Türkiye Bilişim Vakfı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Dergisi, 12(2), 1-12.
Abstract: The growing presence of Internet of Things (IoT) devices has not only contributed in digital transformation of industry, transportation, healthcare and many other fields with smart devices producing and sharing data online; but also provided innovative business models and novel user experiences. Configuring internet of things (IoT) devices with easy or default passwords leads to serious vulnerabilities. In recent years, malware (Mirai etc.) which are capable of creating IoT botnets and organizing distributed denial of service (DDoS) attacks have given rise to service disruptions, reputational and financial loss. In this study, we aimed to emphasize importance of human factor in IoT device security. To determine users’ perceptions of security and risks related to IoT devices, preferences of password usage and password security; a questionnaire was employed to collect data and findings were discussed. Some measures to prevent circulation of IoT devices with common default passwords in Turkish market were proposed.
İnternete bağlı nesneler ulaşım, sağlık, enerji gibi sektörler ile akıllı bina vb. uygulamalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu nesneler otomasyon ve maliyet avantajlarının yanı sıra yenilikçi iş modelleri ve kullanıcı deneyimleri sunmaktadır. Kullanıcıların internete bağlı nesnelerin konfigürasyonlarında basit parolalar seçmesi veya bu cihazlarla birlikte gelen varsayılan parolaları değiştirmemeleri ciddi güvenlik açıkları yaratmaktadır. Son yıllarda Mirai vb. zararlı yazılımlar bu açıklıkları sömürerek çevrim içi nesneleri ele geçirmekte ve dağıtık servis dışı bırakma saldırılarında saldırı unsuru olarak kullanarak hizmet kesintilerine, maddi kayıplara ve itibar zedelenmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada kullanıcıların nesnelerin internetine yönelik güvenlik ve risk algılarının, parola kullanımı ve güvenliğine dair tercihlerinin tespit edilerek insan faktörünün nesnelerin interneti cihazlarının güvenliğindeki öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Katılımcılardan anket yöntemi ile veri toplanarak elde edilen bulgular tartışılmış, Türkiye pazarında nesnelerin interneti cihazlarının tekil olmayan varsayılan parolalar ile kullanıcılara arzını engelleyecek tedbirler önerilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4260
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/886005
ISSN: 1305-8991
2618-5997
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
selcuk,a._nesnelerin.pdf438.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.