Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSever, M.-
dc.contributor.authorTavlı, Bülent-
dc.date.accessioned2021-04-27T13:06:45Z-
dc.date.available2021-04-27T13:06:45Z-
dc.date.issued2020-04
dc.identifier.citationSever, M., & Tavlı, B. (2020, October). Use of GNU Radio as a Validation and Visualization Tool in Communications Electronic Support Project. In 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-5). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn978-172817206-4
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/4269-
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9302461-
dc.description.abstractSoftware Defined Radio (SDR) aims to implement components once implemented on hardware like mixer, filter, amplifier, modulator/demodulator, detector on general purpose processor or embedded platforms. We can examine SDR components under two parts, hardware and software. RF front end is the hardware part where analog signal processing occurs, that is analog signal is converted to digital signal and vice versa via ADC/DAC. Software, the other part runs on general purpose processor, digital signal processor, FPGA or heteregenous computational unit and it is responsible for digital signal processing. In this work, we use Aselsan receivers as the hardware component and GNU Radio as the software component that together make up SDR. Thanks to built-in signal processing blocks in GNU Radio, we can test and validate both receiver and firmware components easily and rapidly. GNU Radio can also be utilized as a graphical user interface by means of builtin visualization blocks.en_US
dc.description.abstractYazılım Tanımlı Radyo (YTR), daha önceden donanım tabanlı olarak gerçeklenen karıştırıcı, filtre, yükselteç, modülatör/demodülatör, detektör gibi radyo bileşenlerinin genel amaçlı bir bilgisayar veya gömülü platformlar üzerinde yazılımsal olarak gerçeklenmesiyle oluşturulan haberleşme sistemidir. YTR Bileşenlerini temel olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Bu bileşenler RF ön uç birim olarak adlandırılan analog sinyal işlemenin yapıldığı, analog sinyalin sayısal sinyale ve sayısal sinyalin de analog sinyale dönüşümünü sağlayan ADC/DAC birimini içeren donanım bileşeni ile genel maksatlı işlemci, sayısal sinyal işlemci, FPGA ya da heterojen yapıda hesaplama ünitelerinin üzerinde koşan sayısal sinyal işlemenin yapıldığı yazılım bileşenidir. Bu çalışmada donanım bileşeni olarak Aselsan almaçları; yazılım bileşeni olarak ise GNU Radio aracı kullanılmıştır. GNU Radio’nun hazır sinyal işleme blokları sayesinde Aselsan bünyesinde geliştirilen almaçların ve yazılım bileşenlerinin doğrulama işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilmiştir. Ayrıca yine GNU Radio içinde yer alan görselleştirme blokları kullanılarak almaca görsel arayüz işlevi kazandırılmıştır.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.en_US
dc.relation.ispartofSinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SIU)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectSoftware defined radioen_US
dc.subjectGNU Radioen_US
dc.subjectdigital signal processingen_US
dc.subjectcommunication electronic supporten_US
dc.subjectYazılım tanımlı radyotr_TR
dc.subjectGNU Radiotr_TR
dc.subjectsayısal sinyal işlemetr_TR
dc.subjecthaberleşme elektronik destektr_TR
dc.titleUse of GNU Radio as a Validation and Visualization Tool in Communications Electronic Support Projecten_US
dc.title.alternativeGNU radio’nun haberleşme elektronik destek sistemi projesinde doğrulama ve görselleştirme aracı olarak kullanımıen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage4
dc.authorid0000-0002-9615-1984-
dc.identifier.wosWOS:000653136100434en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85100288383en_US
dc.institutionauthorTavlı, Bülent-
dc.identifier.doi10.1109/SIU49456.2020.9302461-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1en-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept02.5. Department of Electrical and Electronics Engineering-
Appears in Collections:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Department of Electrical & Electronics Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

116
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.