Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4270
Title: Demodulation Using Block and Data Flow Based Object Oriented Approach
Other Titles: Blok ve Veri Akış Tabanlı, Nesne yönelimli yazılım yaklaşımlı demodülasyon işlemi
Authors: Sever, M.
Tavlı, Bülent
Keywords: communication electronic support
demodulation
digital signal processing
real-time software
Demodülasyon
gerçek zamanlı yazılım
sayısal sinyal işleme
haberleşme elektronik destek
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Source: Sever, M., & Tavlı, B. (2020, October). Demodulation Using Block and Data Flow Based Object Oriented Approach. In 2020 28th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Demodulation aims to extract message information from modulated signals. It is implemented by software using digital signal processing algorithms. Demodulation is of great importance in Communication Electronic Support systems. In this work we present design and implementation details of software specifically written for demodulation of analog signals. Demodulation must be handled in real-time. Frame based data is processed in real-time by software. Software is developed in object-oriented manner achieving high reusability and portability. Embedding signal processing into blocks makes unit testing easy and gives us flexibility in implementing desired functionality by simply connecting blocks together. Software runs both on realtime embedded systems and general-purpose systems thanks to its modular, lightweight and low-dependency design. © 2020 IEEE.
Demodülasyon işlemi, modüle edilmiş hedef sinyalin sayısal sinyal işleme metodları vasıtası ile çözümlemesini sağlayarak içindeki mesaj bilgisini elde etmeyi hedefler. Demodülasyon, haberleşme Elektronik Destek (ED) sisteminin önemli bir parçasıdır. Bu dokümanda analog demodülasyon işlemi için oluşturulan yazılım tasarım ve gerçekleme yöntemleri açıklanmaktadır. Demodülasyon işlemi doğası gereği gerçek zamanlı olarak ele alınmalıdır. Bu sebeple demodülasyon işlemi esnasında veri bloklar şeklinde parça parça gerçek zamanlı olarak alınmış, yazılım, performans kriteri göz önünde tutularak ve yeniden kullanımı, taşınabilirliği arttırmak üzere nesne yönelimli mimaride kodlanmıştır. Demodülasyon işlemi veri akış ve blok tabanlı bir yapı düşünülerek gerçeklenmiştir. Blok tabanlı tasarım blokların test edilmesini kolaylaştırmış ve istenilen işlevlerin esnek yapıda bir akış grafiği oluşturarak gerçeklenmesini sağlamıştır. Modüler ve taşınır yapı sayesinde demodülasyon işlemi hem gerçek zamanlı hem de genel amaçlı işletim sistemleri üzerinde performanslı bir biçimde çalışmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4270
https://ieeexplore.ieee.org/document/9302307/
ISBN: 978-172817206-4
Appears in Collections:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Department of Electrical & Electronics Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.