Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4275
Title: Kültürel ve Eleştirel Sorgulama Olarak Görsel Sanatlar Öğretimi: Kuram ve Uygulamada Görsel Kültür
Authors: Özsoy, Vedat
Dilli, Rukiye
Mamur, Nuray
Sarıbaş, Sevcan
Issue Date: Apr-2020
Source: Kırca, Ç. (2017). Tüketicinin Korunmasına İlişkin Modeller; TKHK'un Amacı Ve Avrupa Birliği Tüketici Yönergelerinin Kapsamı.
Description: Bu kitap görsel kültürün öğretimine odaklalanır. Önce görsel sanat dersleri bağlamında kavramsal bir çerçeve sunar, sonra farklı sınıf düzeylerinde kuramın uygulamaya geçmiş örneklerine yer verir. Öğretim stratejileri daha estetik, insancıl ve demokratik toplum oluşturma, kültürel okuryazarlık ve manipüle edilmiş sosyal ürünlere karşı eleştirel tavır geliştirme üzerine yapılandırılır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4275
https://www.kirmizikedi.com/kitap/urun/be2654148f0645cc80077cd44a98d783
ISBN: 9786257052429
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

154
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons