Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/429
Title: Türkiye'de emeklilik yatırım fonlarının yönetimi
Other Titles: The management of pension funds in Turkey
Authors: Alp, Ali
Onar, Ayşe Gamze
Keywords: Bireysel emeklilik = Individual retirement, Emeklilik fonları = Pension funds, Fon yönetimi = Fund management, Fonlar = Funds, Yatırım fonları = Mutual funds<br _mce_bogus="1">
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: The problem of social security has recently become the primary problem of both developed and developing countries. Although there are concerns about the current structure and the operation of the system in Turkey, too, a new page has been opened in this process along with the Personal Pension Savings and Investment System Law numbered 4632. Expected to support the level of welfare of individuals in the end of their active working lives and help individuals provide a side income, this system also aims to play an active part in the development of capital markets through long term funds, with which it creates personal retirement funds, and contribute to the stability of markets by taking initiative in macro-economic developments.A necessity for a new structure has also emerged in Turkey because of the ill operation of the public social security system, and the Personal Pension System has been launched. For the system to work effectively, all parties are required to work actively. Along with the increase in the number of institutional investors, finance instruments will diversify in the money and capital markets and long term funds will bring a new dimension to markets.Considered from a general perspective, two fundamental management principles appear in the management of pension mutual funds. In spite of the instability of capital markets and the variability of the system?s applicability in the country, these two approaches have a common goal which is to provide the security of the contributions of individuals and ensure that these individual contributions will be in a level as required by individuals in the period of retirement.
Sosyal güvenlik sorunu, özellikle son yıllarda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin başlıca problemi haline gelmiştir. Ülkemizde de sistemin mevcut yapısı ve işleyişi ile ilgili kaygılar olmasına karşın, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Sistemi Kanunu ile bu süreç için yeni bir sayfa açılmış oldu. Bireylerin aktif çalışma hayatlarının sonunda, refah düzeylerinin yükseltilmesine destek olacak ve kişilere ek bir gelir sağlamaya yardımcı olacak bu sistem, diğer taraftan da özel emeklilik fonları yarattıgı uzun vadeli fonlarla sermaye piyasalarının gelismesi ve saglıklı çalısmasında aktif rol oynamayı, makro ekonomik gelişmelere ön ayak olarak piyasalarda istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamıştır.Ülkemizde de kamu sosyal güvenlik sisteminin etkin bir şekilde çalışamaması yüzünden yeni bir yapı ihtiyacı ortaya çıkmış ve mevcut sistemin tamamlayıcısı niteliğinde, gönüllülük esasına dayalı olan Bireysel Emeklilik Sistemi yürürlüğe girmiştir. Sistemin verimli işleyebilmesi için, tüm tarafların etkin bir şekilde çalışması gerekmektedir. Kurumsal yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte, para ve sermaye piyasalarında yatırım araçları çeşitlenecek ve uzun vadeli fonlarla piyasalar yeni bir boyut kazanacaktır.Genel olarak bakıldığında emeklilik yatırım fonlarının yönetiminde temel olarak iki yönetim ilkesi karşımıza çıkmaktadır. Sermaye piyasalarının değişkenliğine ve sistemin ülkelerdeki uygulanabilirliği değişiklik gösterse, her iki yaklaşımın da amacı ortak olup, bireylerin katkılarının güvenliğinin sağlanması ve katılımcının katkısının emeklilik döneminde istediği seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/429
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Onar%2C%20Ay%C5%9Fe%20Gamze.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.