Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/609
Title: Haber vermeyen arızalara sahip sistemler için bakım politikaları/
Other Titles: Maintenance policies for deteriorating systems subject to non-self-announcing failures
Authors: Tekin, Salih
Bakır, Niyazi Onur
Keleş, Büşra
Issue Date: 2014
Abstract: Bu çalışmada Markov eskiyen bir sistemin optimal bakım politikası, maliyeti enküçükleyen ve kontrol zamanını eniyileyen rassal karar modeli kurularak hesaplanmaktadır. Karar verici mekanizma sistemi periyodik olarak kontrol ederek sistem durumuna bağlı (iyi, kritik, arızalı) uygun aksiyonlardan (hiçbir şey yapma, tamir, yenile) birini seçmektedir. Arızalanmaların ancak kontrol anlarında tespit edildiği, haber vermeyen arızalara sahip sistemlerde anlık arızalar hem sistem kullanılabilirliği hem de sistem maliyeti açısından istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Bu bağlamda arızalı sürenin beklenen değeri hesaplanmış, birim arızalı süre başına düşen maliyet başta olmak üzere kontrol maliyeti ve bakımdan kaynaklanan sabit maliyetler gibi çeşitli maliyetler çalışmada önerilmiştir. Kontrol maliyeti sık gözlemleri önlemek amacıyla zamana bağlı artmayan bir fonksiyon olarak alınmış ve periyodik gözlemin yanı sıra sürekli gözleme de yer verilmiştir. Tüm aksiyonlar altında olası beş farklı bakım politikası incelenerek yenileme teorisinin yardımıyla her politika için optimum kontrol zamanını bulan bakım modelleri kurulmuştur. Sayısal örnekler ile kontrol zamanların analitik değerleri hesaplanmış ve model parametrelerinin bakım planı üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.
In stochastically failing systems, maintenance activities are crucial to improve system availability performance, particularly, when the failures are non-self-announcing in which failures can only be detected through inspections. In this study, we comparatively evaluate various maintenance policies for systems subject to continuous time Markovian deterioration which may result in non-self-announcing failures. For each policy, the decision maker inspects the system periodically at the decision epochs, identifies the current state; good, poor, or failed and chooses an available action; do-nothing, repair, or replace. By the help of renewal theory, the objective is to minimize the expected long-run cost rate which consists of various components such as inspection, downtime, and maintenance costs. We provide a numerical example to analyse the effect of various cost parameters on the optimum inspection period and policy.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/609
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
Büşra Keleş_tez.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

2
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.