Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/671
Title: Eş Zamanlı Taşımacılık İhalelerinde Fiyat Teklifi Eniyileme
Other Titles: Bid Price Optimization in Simultaneous Truckload Transportation Auctions
Authors: Kuyzu, Gültekin
Akyol, Çağla Gül
Keywords: Fiyatlandırma
Taşımacılık
Issue Date: 2012
Source: Akyol, Ç.(2012).Eş Zamanlı Taşımacılık İhalelerinde Fiyat Teklifi Eniyileme. Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Bu tezde, tam kamyon yükü taşıyıcısı açısından eş zamanlı taşımacılık ihaleleri ele alınmıştır. Göndericilerin ihtiyaç duydukları güzergâhlar için taşıyıcılardan fiyat teklifi talep ettiği, taşıyıcıların fiyat tekliflerini gizli verdiği ve göndericilerin en düşük teklif veren taşıyıcının hizmetini satın aldığı taşımacılık ihalelerinde, taşıyıcıların karşılaştığı fiyat teklifi verme problemi üzerine çalışılmıştır. Çalışılan ihale yapısında, taşıyıcılar çok sayıda güzergâha eş zamanlı olarak teklif vermektedir. Fiyat tekliflerinin, taşıyıcıların kâr edebilmesi için yüksek ancak taşıyıcıların güzergâhları kazanabilmesi için ise düşük olması gerekmektedir. Ayrıca, taşıyıcılar ihale bitene kadar kazandığı güzergâhları bilmediğinden toplam maliyetini hesaplayamamakta ve bu durum güzergâhlar için vereceği teklifi belirsizleştirmektedir. Bu yüzden, taşıyıcının beklenen kârını maksimize etme amaçlı stokastik fiyat teklifi eniyileme problemi formüle edilmiş ve bu problemin çözümünde farklı en düşük rakip teklifi dağılımları için koordinat arama algoritması geliştirilmiştir. En düşük rakip teklifinin Normal Dağılım'a ve Ampirik Dağılım'a sahip olduğu durumlar için algoritma incelenmiştir. Geliştirilen algoritmanın taşıyıcının kârı üzerine etkisini göstermek amacıyla deneysel çalışmalar yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
In this thesis, simultaneous truckload transportation auctions are studied from the truckload carriers' perspective. We look at the bid determination problem faced by carriers in transportation procurement auctions. The auction mechanism is that a shipper requests quotes from the carriers and purchases the services of the lowest bidder. Bidders submit one bid in a concealed fashion and must place bids on multiple lanes simultaneously. Bid prices must be as high as possible for more profit but as low as possible for winning the lanes. In addition, the carriers do not know their operating cost until the end of the auctions because of the uncertainty of winning the lanes. Therefore, we model the problem as a stochastic bid optimization problem for maximizing of the carrier's expected profit and propose a coordinate search algorithm for solving this problem. The algorithm is investigated when the lowest bid of the competing carriers is an independent continuous random variable which is normally and empirically distributed. We conduct a simulation study to show the impact of the coordinate search algorithm and positive results on the carrier's profit are obtained.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/671
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316529.pdfÇağla Gül Akyol_tez618.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

4
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.