Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/688
Title: Kablosuz algılayıcı ağlarda gözlemlenememe olgusu ve veri sıkıştırmanın doğrusal programlama ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of unobservability and data compression in wireless sensor networks through linear programming
Authors: Tavlı, Bülent
Özdemir, Tuna Han
Keywords: kablosuz algılayıcı ağlar
Issue Date: 2013
Source: Özdemir, T.(2013).Kablosuz algılayıcı ağlarda gözlemlenememe olgusu ve veri sıkıştırmanın doğrusal programlama ile incelenmesi.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Teknolojik gelişmeler kablosuz algılayıcı ağların kullanım alanlarının artmasına neden olmaktadır. Güvenlik problemi ile enerji kapasitelerinin sınırlı olması kablosuz algılayıcı ağların en önemli dezavantajları olarak gösterilmektedir. Gözlemlenememe (İng. unobservability) olgusu ile ilgili önlemler düğümlerin veri iletim mesafesini kısıtlayarak yaşam süresi üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bu tez çalışmasında bir algılayıcı ağın yaşam süresi, verilen gözlemlenememe kısıtları ve kullanılan veri işleme yöntemleri yardımıyla doğrusal programlama ile eniyilenmeye çalışılmıştır. Yapılan testler sonucunda veri sıkıştırma yöntemleri kullanılarak veri güvenliğinin yaşam süresi üzerindeki negatif etkilerinin azaltılabileceği görülmüştür.
Advances in technology lead to an increased use of wireless sensor networks. Security problem and limited energy capacity of wireless sensor networks is shown as the most important disadvantages. Unobservability precautions have negative effect on life expectancy by restricting nodes? data transmission distance. In this thesis the optimization of the lifetime of sensor network are investigated given the unobservability constraints and using the data processing methods through a linear programming framework. Our simulation results show that using data compression methods on the data security, negative effects on lifetime can be reduced.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/688
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
334378 (1).pdfTuna Han Özdemir_tez706.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.