Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/699
Title: Fotonik yapılarda yüzey modun biyosensör ve dalga kılavuzu uygulaması
Other Titles: Surface mode biosensor and waveguide in photonic structures
Authors: Kurt, Hamza
Erim, Muhammed Necip
Keywords: Fotonik Kristaller
Polarizasyondan Bağımsız Dalga Kılavuzu
Optik Yüzey Modları
Yüksek Bant Genişlikli Dalga Kılavuzu
Sensörler
Entegre Optik
Issue Date: 2013
Abstract: Bu tezde, öncelikle fotonik kristallerin yüzey modları kullanılarak polarizasyondan bağımsız (iki polarizasyonlu) dalga kılavuzunun tasarımı sunulmaktadır. Dalga kılavuzu yapısı hem TE hem de TM polarizasyon tarafından ortak olarak paylaşılan bir frekans aralığında çalışmaktadır. PWE ve FDTD metotlarına dayanan nümerik hesaplamalar TE ve TM modlarının ikisi için de hapsetme ve kılavuzlama sağlayan yüzey modlu bir dalga kılavuzunu tasarlamak ve göstermek için gerçekleştirilmiştir. İlgili modlar uygun bir şekilde uyarıldığı zaman yüzey modlu fotonik kristal dalga kılavuzu yüksek iletim verimliliği sağlanmış olmaktadır. Polarizasyondan bağımsız bir dalga kılavuzunun tasarımındaki zorluklar sunulan yapının fotonik entegre devre uygulamaları için önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca sadece TE polarizasyon için çalışan ve %28 gibi geniş bir bant aralığına sahip olan yüzey modlu bir fotonik kristal dalga kılavuzu da sunulmaktadır. Polarizasyondan bağımsız dalga kılavuzu tasarımına ek olarak, düşük kırılma indisi değişimlerini algılamak için fotonik kristal yüzey modlarını içeren yeni bir biyosensör konsepti tasarlanmış ve sunulmuştur. Kare örgülü fotonik kristalin yüzeyi boyunca yer alan ve ilk olarak genişletilen sonra perfore edilen çubuklar tarafından optik yüzey modları oluşturulmaktadır. Fotonik kristal-hava ara yüzeyinde ilerlerken güçlü bir şekilde tutunan ve ilerleme doğrultusuna dik olarak sönümlenen mod numune ile etkileşime girmektedir. Ortamın indis değişiminden dolayı, iletim spektrumu geniş bir dinamik aralıkta doğrusal kaymaya maruz kalmaktadır. Yüzey bozukluklarının yerleşimlerinin değiştirilmesi biyosensörün hassasiyetini 8 nm/RIU değerinden 93 nm/RIU değerine yükseltmektedir. İkinci olarak araştırılan fotonik kristal yapısı üçgensel örgülü dağılıma sahiptir ve 117 nm/RIU hassasiyet değeri sağlamaktadır. Bu tasarımlara ek olarak, üçgensel örgülü fotonik kristalin yüzeyine yerleştirilmiş bir hava yarığı ile oluşturulan biyosensör yapısından bahsedilmektedir. Bu yapı ile elde edilen hassasiyet değeri 396 nm/RIU olmaktadır. Yapılan araştırmalar daha yüksek hassasiyet değerlerinin elde edilebileceği yönündedir. Farklı hassasiyet değerleri, dispersiyon analizlerinden elde edilen ilgili modların farklı gurup hızlarına sahip olduklarını göstermektedir. Yüzey modlarına dayanan kompakt, hassas ve etiketsiz optik sensörler opto-akışkan teknolojisinin önemli bir parçası olma potansiyeline sahiptir.
In this thesis, first of all, the design of a polarization-independent (dual-polarization) waveguide is presented by utilizing surface modes of photonic crystals. The waveguide structure operates in a frequency interval that is commonly shared by both TE and TM polarizations. The numerical calculations based on PWE and FDTD methods are carried out to design and demonstrate a surface mode waveguide that provides confinement and guiding for both TE and TM modes. Once the relevant modes are properly excited, the high transmission efficiency of the photonic crystal surface waveguide is ensured. The demand to have polarization-insensitive devices makes the proposed design an important component for the photonic integrated circuit applications. Moreover, a broadband surface mode photonic crystal waveguide is proposed with a bandwidth value of 28% for only TE polarization. In addition to polarization insensitive waveguide design, a new bio-sensor concept that incorporates photonic crystal (PC) surface modes to sense small refractive index changes is designed and presented. The initial attempt creates optical surface modes by first enlarging and then perforating the radii of rods residing along the end surface of the square-lattice PC. The strongly confined mode which decays both evanescently along transverse to propagation direction interacts with the substance while propagating along the PC-air interface. Due to index change of the ambient medium, the transmission spectrum experiences linear shift with a large dynamic range. The relocation of the surface defects enhances the sensitivity of bio-sensor from ~8 to ~93 nm/RIU. The second type of investigated PC structure is based on triangular-lattice PC and it provides a surface state bio-sensor with a sensitivity of 117 nm/RIU. In addition to these designs, a final structure that incorporates air slot along one side of triangular-lattice PC is proposed. Succeeded sensitivity value is 396 nm/RIU. The investigation shows that even higher sensitivities can be achieved. The different RIU values are reminiscent of group velocity of the relevant modes which can be extracted from the dispersion analysis. Compact, sensitive and label-free optical sensors based on surface modes may become part of the important applications in opto-fluidic technology and lab-on-a-chip. Keywords: Photonic crystals, Polarization-insensitive waveguides, Optical surface modes, Wide bandwidth waveguides, Sensors, Integrated optics, Waveguides.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/699
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
346532.pdfMuhammed Necip Erim_tez2.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

62
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.