Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7836
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzyer, Tansel-
dc.contributor.authorYiğidim, Hüseyin Ahmet-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:20:11Z-
dc.date.available2021-12-02T17:20:11Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationYiğidim, Hüseyin Ahmet. (2012). Makine Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Ağ Trafiğinin Sınıflandırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RYan9_S-Z7Eir3xdWGXBiOkl9BHR0BadZLS4Arl4kxmcPCNraLSnbFKw7KC7WROK-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7836-
dc.descriptionYÖK Tez No: 316521en_US
dc.description.abstractİnternetin hayatımıza girmesi ile birlikte ağ kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılabilmesi için ağ trafiğinin yönetilmesi ve ağ akışlarının kontrol edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Geleneksel sorgu ve raporlama araçlarının günümüzde yetersiz kalması nedeniyle toplanan bu verileri nasıl kullanılacağı üzerine yapılan araştırmalar makine öğrenme ve veri madenciliğinin kavramlarının hayatımıza daha çok girmesini sağlamıştır.Ağ analizi için kullanılan geleneksel tabanlı yaklaşımlar (port-tabanlı, yük-tabanlı) internet kullanım davranışlarının ve teknolojilerinin değişmesiyle günümüzde yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle; Makine öğrenme tabanlı ağ trafiği sınıflandırma yöntemi geliştirilmiştir.Tez çalışmasında, ağ trafiği veri setini kullanarak, akışlar üzerinden ağ akışlarına ait nitelik kümeleri çıkartılarak, sınıflandırma ve kümeleme analizinde sıkça kullanılan C4.5, Naive Bayes, EM ve K-means algoritmaları, karşılaştırma metrikleri kullanılarak test edilecektir. Ayrıca algoritmaların performanslarını yükseltmek için kullanılan Adaboost algoritmasının sınıflandırma algoritmaları üzerindeki etkisi incelenecektir. Oluşturulan nitelik kümesindeki kullanılmayan veya gereksiz niteliklerin çıkarılmasını sağlayan nitelik seçme algoritmaları kullanılarak, en uygun nitelik sınıfı aranacak ve algoritmaların performansları üzerindeki etkisi araştırılacaktır.en_US
dc.description.abstractWith beginning of extensive usage of internet on our daily lives, to control network flows and manage network traffic for efficient usage of network sources has become more and more important. Traditional query and reporting tools started to become insufficient, so, researches done to decide how these data will be used has made machine learning and data mining concepts to have much more value in our lives. Traditional approaches performed for network analysis (port-based, payload-based) has become insufficient with the changes on network usage behaviors and technology. Therefore, Machine Learning based network traffic classification technique has been developed.On this thesis study, by the usage of network traffic data set, attribute set for network flows will be calculated, and C4.5, Naive Bayes, EM and K-means algorithms which are used frequently on classification and clustering analysis will be tested using comparison metrics. Also, effects on classification algorithms of Adaboost, used for boosting algorithms performances will be tested. Most convenient attribute set will be determined by using attribute selection algorithms which helps to be removed unused and unnecessary attributes on generated attribute set. Effects of this attribute set on algorithms' performance will be researched.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrolen_US
dc.subjectComputer Engineering and Computer Science and Control ; Bilim ve Teknolojien_US
dc.subjectScience and Technologyen_US
dc.subjectBilgisayar ağ protokollerien_US
dc.subjectComputer network protocols ; Bilgisayar ağlarıen_US
dc.subjectComputer networks ; Veri akışıen_US
dc.subjectData flow ; Veri analizien_US
dc.subjectData analysis ; Veri madenciliğien_US
dc.subjectData miningen_US
dc.titleMakine Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Ağ Trafiğinin Sınıflandırılmasıen_US
dc.title.alternativeNetwork Traffic Classification Using Machine Learning Algorithmsen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Computer Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.institutionauthorYiğidim, Hüseyin Ahmet-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
316521.pdf2.3 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.