Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7841
Title: Yapay öğrenme ile yazılım test eforu kestirimi
Other Titles: Software testing effort estimation with machine learning
Authors: Özbayoğlu, Ahmet Murat
Meriç, Özgenil
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control ; Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Meriç, Özgenil. (2020). Yapay öğrenme ile yazılım test eforu kestirimi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Yazılım Test dünyasındaki en önemli problemlerden bir tanesi yazılım test planları oluşturulurken test eforunun net bir şekilde belirlenememesidir. Projelerdeki yazılım test işçiliği için ayırılması gereken süre ve kaynak ihtiyacının doğru bir şekilde belirlenebilmesi, proje takvimlerinin oluşturulabilmesi ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu çalışmada yapay öğrenme algoritmaları kullanarak yazılım test eforu tahmini üzerine çeşitli yapay öğrenme modelleri önerilmiştir. Önerilen metot ile ASELSAN A.Ş. bünyesinde geliştirilen, Komuta Kontrol Kullanıcı Arayüzü Yazılımları ve Gömülü ve Gerçek Zamanlı Yazılımları doğrulamak için harcanan test eforu analiz edilerek, ileride yapılması planlanan test aktiviteleri için etkin bir test eforu tahmini yapılmaktadır. Yapılan test eforu tahminleri, şu anda kullanılmakta olan geleneksel yöntemler ile karşılaştırılarak önerilen yöntemin başarı değerlendirmesi de yapılmıştır.
One of the main headlines of software test literature is the problem of not having a sound estimation of software test effort while scheduling a plan for the whole software development. The software test process time in software projects shouldbe estimated timely in order to gather the required resources beforehand. In this work, using Machine Learning algorithms, we propose a new method of software effort estimation. Using the past experiences of software test efforts processed in ASELSAN in the areas of command center graphical user interfaces, embedded and real-time software test developments, we strive for better estimations. The new estimations are evaluated in comparison with the traditional methods.
Description: YÖK Tez No: 650231
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=wf-FPgY-5qjHEzEoOgvMs7kY61JUXvmhpLC5bZt13B9-DyRVbr7SofYDcQIdfW_e
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7841
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
650231.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

168
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

28
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.