Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7881
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemirtaş, Ali Murat-
dc.contributor.authorErgiz, Yamaç-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:20:20Z-
dc.date.available2021-12-02T17:20:20Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationErgiz, Yamaç. (2021). Yazılım tanımlı ağ sistemlerinde eş zamanlı çoklu katmanlı video akışlarında kalite eniyileme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEArOaMhS-P3VtLrq5tguI5Irq-glKsYhLTv2JtTWCpxNU-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7881-
dc.descriptionYÖK Tez No: 673182en_US
dc.description.abstractÖnümüzdeki yıllarda olası internet kullanım alışkanlıkları üzerine yapılan incelemelerde, internet kullanımında artış olacağını ve bu artışa bağlı olarak daha etkili çözümler üretmek gerekeceğini öngörülmüştür. Son yıllarda önem kazanan yazılım tanımlı ağlar (SDN) tabanlı sistemlerle, paket yönlendirme ve kaynak kullanımı konularında etkili bir merkezi kontrol imkanı sağlanmıştır. Bu çalışmada, SDN sisteminde ölçeklendirilebilir videoları iletmek için jitter ve gecikme kısıtlarını dikkate alan eş zamanlı bant genişliği ve çoklu yol paket yönlendirme eniyileme problemi tanımlanmış ve çözülmüştür. Önerilen çözümün uygulanma maliyeti dolayısıya SDN denetleyicisinde düşük maliyetle hayata geçirilebilecek sezgisel bir algoritma geliştirilmiştir. Problemin iki farklı yapılandırma ile benzetim ve emülasyonları yapılmıştır. Yapılan nicel değerlendirmeler sonucunda her iki yapılandırmada önerdiğimiz sistem modelinin, kendisiyle karşılaştırmalı yapılan algoritmalardan daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Mininet'te gerçekleştirilen emülasyonlarla, elde edilen kuramsal sonuçların doğrulaması yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractProjections estimating future online traffic reveal that better techniques are required to meet the expected demand. An emerging network paradigm, software defined networking (SDN) provides effective central management in routing and resource management. In this article, we define and solve a jointly optimal bandwidth allocation and multipath routing problem for SDN based delay/jitter constrained transmission of scalable videos. We also develop a heuristic approach that can easily be implemented in an SDN controller. Two different configurations of the problem are simulated. Numerical evaluations show that proposed multipath routing solutions provide considerable improvement in both configurations when compared to benchmark algorithms. Mininet emulation results also agree with the theoretical results.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectElektrik ve Elektronik Mühendisliğien_US
dc.subjectElectrical and Electronics Engineeringen_US
dc.titleYazılım tanımlı ağ sistemlerinde eş zamanlı çoklu katmanlı video akışlarında kalite eniyilemeen_US
dc.title.alternativeJoint multipath flow and layer allocation for scalable video streamingen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineeringen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage65en_US
dc.institutionauthorErgiz, Yamaç-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
673182.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

164
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.