Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7903
Title: Bulanık fonksiyonlar ile bulanık sistem modelleme
Other Titles: Fuzzy system modeling with fuzzy functions
Authors: Türkşen, İsmail Burhan
Ünal, Başak
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Bulanık kümeler
Fuzzy sets ; Bulanık mantık
Fuzzy logic ; Bulanık modelleme
Fuzzy modelling ; Bulanık sistemler
Fuzzy systems
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Ünal, Başak. (2009). Bulanık fonksiyonlar ile bulanık sistem modelleme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Abstract: Bu çalışmada, yeni bulanık sistem modelleme yaklaşımları önerilmiştir. Önerilen yöntemlerin ve bu çalışmaya referans teşkil eden Türkşen'in [2008] ve Çelikyılmaz ve Türkşen'in [2007, 2008, 2009] önerdiği geliştirilmiş bulanık fonksiyonlar ile geliştirilmiş bulanık öbekleme yaklaşımının performansları yapılan deneyler ile analiz edilmiştir. Bu çalışma ile Hataway ve Bezdek [1993] tarafından önerilen bulanık öbek regresyon modeli ve Höppner ve Klawonn [2003] tarafından önerilen bulanık model öbekleme algoritmalarına sistemi modellemek için iki yeni çıkarsama algoritması önerilmiştir. Buna ek olarak, Höppner ve Klawonn'un [2003] önerdikleri bulanık model geliştirilerek alternatif bir öbekleme algoritması (Alternatif Bulanık Model - ABM) önerilmiştir. Buna bağlı olarak, sistemi modellemek için ABM'e de bir çıkarsama algoritması önerilmiştir. Öneriler ışığında geliştirilmiş modeller, önceki modeller ile karşılaştırılarak, önerilerin yeni sonuçları vurgulanmıştır.
In this study, new fuzzy system modeling approaches are proposed. Performances of proposed methods and improved fuzzy functions with improved fuzzy clustering approach proposed by Türkşen [2008] and Çelikyılmaz and Türkşen [2007, 2008, 2009] which refers to this study are analyzed by experiments. With this study, two new inference algorithms are proposed to model the systems to fuzzy c-regression model proposed by Hataway and Bezdek [10] and fuzzy model proposed by Höppner and Klawonn [2003] algorithms. In addition to this, an alternative clustering algorithm (Alternative Fuzzy Model - AFM) is proposed by improving the fuzzy model of Höppner and Klawonn [2003]. According to this, an inference algorithm is proposed for AFM to model the system. Based on the proposed improvements newly proposed model results are compared with the previously proposed models.
Description: YÖK Tez No: 244547
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=CwVIqqBuz1VkysVpueogAYtnzS-lAKDb8ZGvXwKWqIGDYzg1h2ws2DuyRP5dtULa
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7903
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.