Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7911
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKakaç, Sadık-
dc.contributor.advisorAradağ, Selin-
dc.contributor.authorGülenoğlu, Çağın-
dc.date.accessioned2021-12-02T17:20:25Z-
dc.date.available2021-12-02T17:20:25Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationGülenoğlu, Çağın. (2013). Chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeçlerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerinin belirlenmesi ve düzgün olmayan akış dağılımının incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=iTkOhwevEenJZ3onUvs52uMojpVfDbbRe7NWumI4Gffpau6NfxWht-UUqPJhGmcw-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/7911-
dc.descriptionYÖK Tez No: 346520en_US
dc.description.abstractIsı değiştirgeçleri, teknoloji tarihinin başından bu yana, enerji dönüşüm sistemlerinde kullanılan en önemli elemanlardan biridir. Farklı sıcaklığa sahip iki ya da daha fazla akışkan arasında ısı formunda enerji değişimini sağlarlar. Soğutma ve ısıtma sistemleri dahilinde geniş bir kullanım yelpazesine sahiptirler; iklimlendirme sistemleri, atık ısı geri kazanımı, nükleer reaktörler, güç santralleri, kimya, ziraat, besin, tekstil endüstrileri gibi büyük ölçekli sistemlerden elektronik sistemlerde soğutma işlevi gibi mikro ölçekli sistemlere kadar pek çok alanda kullanılırlar. Bu doğrultuda TOBB ETÜ bünyesinde kurulan deney düzeneği kullanılarak üç farklı geometriye sahip chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştireci ile farklı sıcaklık, debi, plaka sayısı kullanılarak deneyler yürütülmüş, çalışma sonucunda plaka karakteristikeri ve plaka sayısına bağlı akış yanlış dağılımı miktarı bulunmuştur. Deneyler, 2.3 ile 6.4 arasında değişen Prandtl sayısı ve 300 ile 5000 arasında değişen Reynolds sayısı aralığında gerçekleştirilmiştir. Kurulu deney düzeneğinin, en fazla 5000 civarında Reynolds sayısına çıkabilecek kapasiteye sahip olduğu tespit edilmiştir. 3 farklı geometride chevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeci için de ısıl ve hidrolik karakteristikleri veren korelasyonlar bulunmuş, karşılaştırmaları yapılmıştır. Buna ek olarak plaka sayısına bağımlı akış yanlış dağılımı incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractHeat exchangers are one of the the most important elements that have been used for energy conversion systems since the begining of the history of thechnology. They provide enery transfer, in the form of heat, between two or more fluid having different temperatures. Heat exchangers have a wide range of application area within the cooling and heating systems; used in many fields from large-scale systems like air conditioning systems, waste heat recovery, nuclear reactors, power plants, chemical, agriculture, food and textile industries, and micro-scale systems such as electronics cooling. Thus, an experimental set-up, that has been established in TOBB ETU, is used for determining thermal-hydraulic performances and flow maldistribution of three different chevron type gasketed-plate heat exchangers having different geometries for various temperatures, number of plates and flow rates. Experiments are conducted within the range of Reynolds number 300 to 5000 and Prandtl number, 2.3 to 6.4. It is determined that, within the capacity of experimental set-up, maximum Reynolds number that can be reached is about 5000. Correlations for both hydraulic and thermal characteristics for three different chevron type gasketed-plate heat exchanger have been developed. In addition, flow mal-distribution depending on number of plates is investigated.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectEnergy ; Makine Mühendisliğien_US
dc.subjectMechanical Engineering ; Mühendislik Bilimlerien_US
dc.subjectEngineering Sciencesen_US
dc.titleChevron tipi contalı-plakalı ısı değiştirgeçlerinin ısıl ve hidrolik karakteristiklerinin belirlenmesi ve düzgün olmayan akış dağılımının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of thermal and hydraulic characteristics and flow maldistribution for chevron type gasketed-plate heat exchangersen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Science, Industrial Engineering Graduate Programsen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage137en_US
dc.institutionauthorGülenoğlu, Çağın-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
346520.pdf4.52 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.