Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8303
Title: LED aydınlatma armatürlerine ait özgün optik yapı tasarımı ve performans karşılaştırması
Other Titles: Original optical structure design and performance comparison of LED lighting luminaires
Authors: Özdür, İbrahim Tuna
Koç, Esra
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Enerji
Energy
Fizik ve Fizik Mühendisliği
Physics and Physics Engineering
Aydınlatma
Lighting
Aydınlatma teknikleri
Lighting techniques
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Güç verimli armatürlerin kullanımı, çevreye önemli ölçüde enerji tasarrufu sağladığı gibi, daha uzun kullanım ömrü, sahada düşük bakım ve işletme maliyetleri ve daha iyi aydınlatma sayesinde daha yüksek verimlilik ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. LED armatür verimini etkileyen iki ana faktör elektriksel ve optik kayıplardır. Hem lens hem de cam kırılmaları nedeniyle optik güç kaybı %20'ye ulaşabilir. Bu değerin düşürülmesi aydınlatmanın güç verimliliğini artırır. Armatürde en önemli ve kritik süreçlerden biri optik sistem tasarımıdır. LED (ışık yayan diyot) ışık kaynaklarının kullanımı, özellikle daha yüksek verim nedeniyle günlük aydınlatmada kullanımı artmaktadır. Ancak LED'lerin aydınlatma özellikleri geleneksel lambalardan farklıdır. LED'lerin konvansiyonel lambalara göre daha sistemsel bir tasarıma sahip olacak optiğe ihtiyacı vardır. Bu çalışmada LED tabanlı aydınlatma sistemi için yeni bir optik sistem tasarlanmıştır. Önce LED ışık kaynaklarını tanıtılıp, kullanılan optik tasarım programları ile uygulanan armatür sonuçları incelenmiş ve karşılaştırmaları CIE (Uluslararası Aydınlatma Örgütü)'nin raporlarında belirttiği kalite standartları uyarınca değerlendirilmiştir. LED ışık kaynaklarının tüketimi giderek yükselmekte olup, çalışmamızın LED aydınlatma armatürleri için yerli lens tasarım ürünlerinin geliştirilmesine hizmet edeceğini umuyoruz.
The use of power efficient luminaires not only provides significant energy savings for the environment, but also contributes to the national economy by their longer expected lifespan, lower maintenance and operational cost, and higher productivity due to better lighting. The two main factors affecting the efficiency of LED fixtures are electrical and optical losses. Optical power loss can reach %20 due to both lens and glass breakage. Lowering this value increases the power efficiency of the lighting. One of the most important and critical processes in fixtures is optical system design. The use of LED (light emitting diode) light sources is increasing, especially in everyday lighting due to higher efficiency. However, the lighting properties of LEDs are different from traditional lamps, LEDs need optics that will have a more systematic design than traditional lamps. In this study, a new optical system was designed for the LED-based lighting system. First, LED light sources were introduced, optical design programs used and luminaire results applied were examined and their comparisons were evaluated in accordance with the quality standards specified in the CIE (International Lighting Organization) reports. The consumption of LED light sources is gradually increasing, and we hope that our work will serve the development of domestic lens design products for LED lighting luminaires.
Description: YÖK Tez No: 698533
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QkE3RgYKRVLvquTJy83tq5nrXJHx_DgWi59jC5Ld1f6o
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8303
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.