Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8408
Title: Yüksek binalar etrafındaki akışın sayısal ve deneysel incelenmesi
Other Titles: Numerical and experimental investigation of flow field around high-rise buildings
Authors: Sezer Uzol, Nilay
Yılmaztürk, Sefa
Keywords: Wind pressure
Wind speed
Wind direction
Rüzgar basıncı
Rüzgar hızı
Rüzgar yönü
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The external flow around a bluff body shows a complex, time-dependent, vortical and turbulent behavior. According to the shape of the object and the wind speed and direction, pressure differences occur on the surfaces of the body. In this thesis study, flow around high-rise buildings are investigated numerically and experimentally. Steady-state Computational Fluid Dynamics (CFD) simulations are performed by using unstructured grids and by solving Reynolds-Averaged Navier-Stokes equations. First, CFD simulations of flow around a wall-mounted cube are performed as a validation test case by using different grids, different turbulence models and different boundary conditions and the results are compared with the other experimental and numerical studies in the literature. Then, by choosing the turbulence model and boundary conditions which give the best results in these simulations, the flow around a high-rise building model is investigated. CFD simulations around a 20 cm x 15 cm x 50 cm high rise building model are performed for three different inlet velocity profiles (empty tunnel and tunnel with the roughness elements used to have atmospheric boundary layers for B and C exposure categories) and for two different wind angles (0° and 30°). In addition, for the same conditions, the experiments are performed in the Ankara Wind Tunnel for the high-rise building model that was built during this study. The mean surface pressure measurements by using pressure taps located on the front, top, rear and side surfaces of the building model and the velocity measurements by using hot-wire velocimetry in the wake of the building model are done. The computational results are compared with the experiments. Although there are differences in the results obtained, similar trends are obtained with the experiments. Finally, as examples for flows around complex shaped real buildings and building grups, the CFD simülations for the TOBB ETU Campus Buildings and TOBB ETU Student Guest House Buildings are performed and discussed.
Küt bir cisme etkiyen dış akış, cismin arkasında karmaşık, zamana göre değişen, girdaplı ve türbülanslı bir davranış sergiler. Cismin şekline ve akışın hızına ve yönüne göre cismin yüzeylerinde basınç farklılıkları oluşur. Bu tez çalışmasında yüksek binalar etrafındaki akış sayısal ve deneysel olarak incelenmiştir. Yapısal olmayan çözüm ağları kullanılarak ve Reynolds-Ortalamalı Navier-Stokes denklemleri çözülerek daimi durum Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonları yapılmıştır. Öncelikle, test ve doğrulama durumu olarak seçilen yerde duran tek bir küp etrafındaki akışın HAD simülasyonları farklı çözüm ağları, farklı türbülans modelleri ve farklı sınır şartları kullanılarak yapılmış ve literatürde yer alan diğer deneysel ve sayısal çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Daha sonra, bu simülasyonlarda iyi sonuç veren türbülans modeli ve sınır şartlarını seçilerek yüksek bir bina modeli etrafındaki akış incelenmiştir. Üç farklı atmosferik sınır tabaka hız profili kullanılarak (Boş tünel ve B ve C kategorilerinde atmosferik sınır tabakalar sağlamak için kullanılan pürüzlülük elemanları olan tünel) ve iki farklı rüzgar açılarında (0° ve 30°), 20 cm x 15 c m x 50 cm ölçülerine sahip yüksek bir bina modeli etrafındaki akışın HAD simülasyonları yapılmıştır. Ayrıca, aynı koşullar için, Ankara Rüzgâr Tüneli'nde, bu tez kapsamında imal edilen yüksek bina modeli ile deneyler yapılmıştır. Bina modelinin ön, üst, arka ve yan yüzeylerine yerleştirilen basınç probları ile ortalama yüzey basınçların ölçümleri ve bina arkasında iz bölgesi içerisinde sıcak tel kullanarak hız profili ölçümleri yapılmıştır. Yapılan HAD simülasyon sonuçları deneylerle karşılaştırılmıştır. Sonuçlarda farklılıklar olmasına rağmen deneylerle benzer eğilimler göstermiştir. Son olarak, karmaşık şekilli ve gerçek binaların ve bina gruplarının etrafındaki akışa örnek olarak TOBB ETÜ Kampüs Binaları ve TOBB ETÜ Konuk Öğrenci Evi Binaları için benzer şekilde HAD simülasyonları yapılmış ve tartışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8408
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
292828.pdf5.83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

8
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.