Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8427
Title: Bir kombinatoryal matris ve lineer cebirsel karakterizasyonları
Other Titles: A combinatorioal matrix and linear algebraic characterization
Authors: Kılıç, Emrah
Özdemir, Gülşah
Keywords: LU and Cholesky factorization
Spectral radius
Symmetric matrix
Fibonacci and Lucas numbers
LU ve Cholesky çarpanlaması
Spektiral yarıçap
Simetrik matris
Fibonacci ve Lucas sayıları
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı
Abstract: In this thesis, with using double-indexed terms of the generalized Fibonacci sequence {U_n}, a new combinatorial matrix is defined. Some linear algebraic properties of this matrix are investigated. These features include LU factorization, Cholesky factorization, inverse and determinant. Also various matrix norms of this matrix are calculated and with using them best upper bound for the spectral radius of this matrix is given.
Bu tezde, genelleştirimiş Fibonacci dizisi {U_n} nin çift indisli terimleri kullanılarak bir kombinatoryal matris tanımlanmıştır. Bu matrisin çeşitli lineer cebirsel özellikleri icelenmiştir. Bu özellikler; LU çarpanlaması, Cholesky çarpanlaması, tersi ve determinantıdır. Ayrıca bu matrisin çeşitli matris normları hesaplanmıştır ve bunlar yardımı ile tanımlanan matrisin spektiral yarçapı için en iyi üst sınır verilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8427
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.