Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8429
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaygı, Zülfükar-
dc.contributor.advisorÜrtiş, Çetin-
dc.contributor.authorDilek, Hasan-
dc.date.accessioned2022-04-02T09:11:41Z-
dc.date.available2022-04-02T09:11:41Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8429-
dc.description.abstractSequences are important arguments that uses in coding area however, not all of the sequences, only the sequences which have low correlation distribution have many appliances. In some of these appliances more than one user can connect through the same connection channel. Helleseth and Gong found a sequence with the function which they found and they showed that the decimation numbers' correlation of these sequence have three distributions. Researches in the literature showed that these decimation numbers are found specially with the d (decimation) number. In this thesis, the author analyzed which of the Helleseth-Gong sequence have three valued distributions and proved that the distribution can be three valued distribution for the dierent d numbers. In addition, a new observation which has a hard proof was found and its correctness proved by written SAGE code. To prove of this observation, a dierent technique is needed.en_US
dc.description.abstractDiziler şifreleme alanında kullanılan önemli argümanlardır. İyi korelasyona sahip dizilerin günümüzde birçok uygulaması vardır. Bu uygulamaların bazılarında birden fazla kullanıcı tek bir iletişim kanalını kullanmaktadır. Helleseth ve Gong tarafından önerilen dizi ve bu dizinin kaydırılmasıyla elde edilen yeni dizinin korelasyonunun 3 değerli dağılıma sahip olduğu bilinmektedir. Literatürdeki çalışmalar bu kaydırmalı dizilerin özel olarak d (desimasyon) sayısı ile elde edildiğini göstermiştir. Bu tezde Helleseth-Gong dizisinin hangi d değerleri için 3 dağılıma sahip olduğu incelenmiş, farklı d sayıları için dağılımın 3 değerli olduğu gösterilmiştir. Bunlara ilaveten ispatlanması güç olan yeni bir gözlem ortaya konmuş ve SAGE kodu ile belirli boyutlar için doğrulanmştır. Bu yeni gözlemin ispatı için farklı bir teknik gerekmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAutocorrelationen_US
dc.subjectFinite fieldsen_US
dc.subjectOtokorelasyonen_US
dc.subjectSonlu cisimleren_US
dc.titleHellesth-gong dizilerinin korelasyonları üzerine sonuçlaren_US
dc.title.alternativeSome results on correlations of helleseth-gong sequencesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Mathematicsen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
346542.pdf387.27 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on Dec 4, 2023

Download(s)

24
checked on Dec 4, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.