Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8435
Title: Fotonik kristallerde ışığın yavaşlatılması
Other Titles: Slowing down the light in the photonic crystals
Authors: Kurt, Hamza
Üstün, Kadir
Keywords: Waveguides
Electromagnetic coupling
Photonic crystals
Cavity
Dalga kılavuzları
Elektromanyetik kuplaj
Fotonik kristaller
Kavite
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Slow light has been an intense research area for more than two decades. Researchers has sought for efficient ways of slowing down the light because slow light pave the way to optical devices such as optical buffers, delay lines, and nonlinear elements that can be used to convert the wavelength of the light. The attempts for slowing down the light are carried out in two different categories. The first category utilizes extraordinary material properties such as atomic resonances and solid state structures. The second category employs structural dispersion of linear materials, such as photonic crystals. Photonic crystals are distinctive elements of photonic devices that show photonic band gap property. By imposing defects into photonic crystals, devices can be achieved that confine the light in these defects, such as waveguides and cavities. By special designs of these types of photonic structures, slow light waveguides and high quality factor cavities can be attained. The first aim of the thesis is slowing down the light speed in photonic crystal waveguides with structural modifications. The second aim of the thesis is to obtain slow light with a large bandwidth. The last concern of the thesis is to solve the transition problem of fast light to slow light and back from slow light to fast light. By novel designs of photonic crystal structures that provide slow light propagation, the efficiency of information processing systems can be increased by avoiding the electro-optic conversions.
Işığın yavaşlatılması yirmi yıldan fazla bir zamandır yoğun bir araştırma konusudur. Işığın yavaşlatılmasının optik tamponlar, geciktirme kabloları ve doğrusal olmayan dalga boyu çevirici elemanların çalışmasında etkin rol oynayabileceği gerçeğini gören araştırmacılar ışığın yavaşlatılması için verimli yollar aramaktadırlar. Işığı yavaşlatma denemeleri iki kategoride değerlendirilebilir. Birinci kategoriye giren denemelerin temelinde sıradışı malzemelerin ve katı hal yapıların özellikleri kullanılarak ışığı yavaşlatmak yatmaktadır. İkinci kategoriye giren denemeler ise doğrusal malzemelerin yapısal dispersiyonunun kullanılması yönündedir. Bu yapısal dispersiyon fotonik kristallerin kullanılmasıyla elde edilmektedir. Fotonik kristaller yasaklı bant aralığı özelliği gösteren özgün yapılardır. Fotonik kristallerin içerisine hatalar (yapısal bozulmalar) konularak ışığın bu alanlarda lokalizasyonu sağlanabilir, böylece dalga kılavuzları ve kaviteler elde edilebilir. Bu yapıların üzerinde özel tasarımlar yaparak yavaş ışık dalga kılavuzları, yüksek kalite faktörlü kaviteler ve benzeri yapılar elde edilebilir. Tezin kapsamı şöyle açıklanabilir: Tezin ilk amacı yapısal değişikliklerle ışığı fotonik kristal dalga kılavuzlarında yavaşlatmaktır. Tezin ikinci amacı ise yavaş ışığı geniş bir bant aralığında yavaşlatmaktır. Tezin son amacı ise hızlı ışıktan yavaş ışığa, yavaş ışıktan hızlı ışığa geçişin kayıpsız gerçekleşmesini sağlayacak arayüzlerin tasarlanmasıdır. Yavaş ışığı hedefleyen yeni fotonik kristal dalga kılavuzlarının tasarımı sayesinde elektrik-ışık sinyal dönüşümlerinden kaçınılması mümkün olmakta ve böylelikle bilgi işleme sistemlerinin verimliliğinin artması beklenmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8435
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
292836.pdf1.35 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

18
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.