Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8439
Title: Anlamsal konum bilgilerinin yayınlanmasında mahremiyetin sağlanması
Other Titles: Preserving privacy when sharing sensitive semantic locations
Authors: Abul, Osman
Yiğitoğlu, Emre
Keywords: Privacy
Location
Mahremiyet
Yerleşim
Issue Date: 2012
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: With recent mobile technological advances, people location can be tracked both indoor and outdoor spaces with a spatial accuracy of a few meters. Along with this advance, location based services usage has increased remarkably and location sharing through these services brought versatile privacy issues. From the shared coordinates one can easily infer the respective semantic location such as hospital, nigh club and restaurant. This thesis investigates two privacy problems concerning the sharing of semantic sensitive locations. In the former, user identity is assumed to be known by service provider but the semantic location is asked to be obfuscated with respect to user privacy profile specification under road network and velocity based-attack constraints. Algorithms solving the problem in a few settings have been developed and extensive experimental evaluations are performed. Unlike the former where privacy is service-centric issue, the latter problem addresses data-centric privacy where collected semantic location trajectory database needs to be published in a privacy-preserving manner. The problem asks providing anonymity given semantic location traces of users. The solution approach uses generalization and order relaxation techniques to achieve anonymity.
Mobil cihaz teknolojilerindeki gelişme ile birlikte insanların konumları içerde veya dışarıda birkaç metrelik kesinlikle hesaplanabilmektedir. Bu ilerleme ile birlikte konum tabanlı servislerin kullanımı önemli boyutlara ulaşmış ve bu servislerle yapılan konum paylaşımı, mahremiyet sorunlarını beraberinde getirmiştir. Konum paylaşımı sırasında gönderilen koordinat değerlerinden kolaylıkla kişinin bulunduğu anlamsal konum bilgisinin çıkarılabilmesi kişinin davranışları hakkında bilgi vermesi sebebiyle her zaman istemeyeceği bir durumdur. Bu tezde konum mahremiyeti sağlama tekniklerinin çözmeye çalıştığı iki problem için çözüm önerilmiştir. Birinci problemde, kullanıcıların konum tabanlı servislerle yapmış oldukları konum paylaşımı sırasında mahremiyeti sağlamak amacıyla, insanların farklı mahremiyet gereksinimlerine göre yeni bir gizlenmiş bölge hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemde gizlenmiş bölgeler anlamsal konumlar, yol ağı kısıtı ve hız tabanlı atakları dikkate alarak oluşturulmuştur. İkinci problem konum-zamansal veri tabanlarının yayınlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Kullanıcıların belli bir süre içerisinde bulundukları anlamsal konum serilerinin yayınlanması sırasında, kullanıcı kimliklerinin gizlenmesi mahremiyeti sağlamada yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple genel olarak kullanılan genelleştirme yönteminin yanı sıra sırasal verilere özel sıra esnekleştirme tekniğinin beraber kullanılması önerilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8439
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.