Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8448
Title: Resim şifre teknikleri: Deneysel karşılaştırma ve saha çalışması
Other Titles: Graphical password: Experimental comparing and field study
Authors: Bıçakcı, Kemal
Yıldız, Muhammed Raşit
Keywords: Usability
Graphical password
Field study
Kullanılabilirlik
Resim şifre
Saha çalışması
Issue Date: 2010
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The most common computer security authentication is recall-based authentication.Users want passwords to be easy to remember, however this preference causes thatselected passwords can be easily guessed by others. To address this problem, someresearchers have developed authentication methods that use pictures as passwords,because of the human ability to accurately recognize and recall images.In this thesis, we will discuss our study results to compare the usability and securityof recognition-based graphical password techniques. Moreover, we conducted fieldstudy of graphical password application to examine usability. The results of fieldstudy will be shared.
Bilgi güvenliğinde kimlik doğrulamak amacıyla en yaygın kullanılan teknikhatırlamaya dayalı sifre (parola) teknikleridir. Kullanıcılar sifrelerinin kolayhatırlanabilir olmasını isterler fakat bu tercih baskaları tarafından kolay tahminedilebilir sifrelerin seçilmesine sebep olmaktadır. Söz konusu bukullanıslılık/güvenlik açmazının çözümü için önerilmis yöntemlerden birisiinsanların resim hafızasının daha güçlü olmasından hareketle ortaya atılmıs resimsifreteknikleridir.Bu tez çalısmasında literatürdeki tanıma tabanlı resim sifre tekniklerinin kullanıslılıkve güvenliğini karsılastırma amacıyla yürütmüs olduğumuz deneysel çalısmanınsonuçları tartısılacaktır. Ayrıca resim-sifre teknikleri ile tasarlanmıs bir sifre yöneticiprogramının kullanımı ile ilgili bir saha çalısması yürütülmüstür. Çalısmamızda busaha çalısmasının sonuçları da paylasılacaktır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8448
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
289994.pdf574.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

132
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

10
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.