Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8458
Title: Kablosuz sensör ağlarda servis kalitesi ve enerji tüketimi denetiminde enformasyon teorisi kullanımı
Other Titles: Usage of information theory to control the qos and energy consumption for wireless sensor networks
Authors: Erten, Murat
Zilan, Ruken
Keywords: Wireless Sensor Networks
Shannon Information Theory
Kablosuz Sensör Ağlar
Shannon Enformasyon Teorisi
Issue Date: 2007
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: One of the major problems of wireless sensor networks is limited energyresources of sensors. Due to the fact that sensors consume their energy and theyare generally placed in remote or inhabited places, it is usually impossible toreplace the battaries or recharge them. Thus it is crucial to increase the networklifetime by using the energy efficiently. For this purpose a natural approach is toactivate only the necessary number of sensors and putting the others to sleep foreach information transformation epoch. Besides this, chosen sensors shouldachieve an efficient coverage.In this study, by activating the minimum number of sensors for the area ofcoverage, network lifetime is increased and at the same time it is attempted tocollect adequate data from the covered area. This way an optimization betweenQoS and network lifetime has been tried to be established.The area is dividedinto grids and it was attempted to make sure that one ON sensor is present ineach grid. The result of using information theory for this purpose is compared bypure probabilistic approach and an improvement is observed.
Kablosuz sensör ağlarda karşılaılan problemlerden birisi de sensörlerde bulunan kısıtlı enerji kaynaklarıdır. Genelde sensörlerin uzak ya da yerleşim yerlerinin dışında çalışmaları beklendiğinden, pillerinin değiştirilmeleri ya da tekrar şarj edilmeleri mümkün olamamaktadır. Bu da enerjinin en verimli şekilde kullanılarak, sensör ağın ömrünün uzatılması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu amaçla kullanılacak yöntemlerden en doğalı, her bilgi gönderme aşamasında sadece gerekli sayıda algılayıcıyı aktif durumda tutarak, diğerlerinin enerji tüketimini engellemektir. Bunu yaparken seçilecek olan sensörlerin, istenilen alanı verimli bir şekilde kapsaması da sağlanmalıdır. Bu çalışmada, kapsama alanına yayılmış en az sayıda algılayıcı aktif durumda tutularak ağ ömrünün uzatılması, aynı zamanda da kapsama alanından yeterli bilginin alınması hedeflenmiştir. Böylece ağ ömrü ile servis kalitesi arasında bir optimizasyon yapılmaya çalışılmıştır. Kapsama alanı ızgaralara bölünmüş ve her ızgarada bir sensörün aktif olmasını sağlamak amacıyla, algılayıcıların belirlenmesinde entropi kullanılmıştır. Önerilen yaklaşım ile sensör ağın ömrünün, entropi kullanılmaması durumuna göre uzadığı saptanmıştır.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=XohQ0H2mJnBfxLPsY8dG4yuYwDBRsMKku2kSa_IbfjnkajrkT5jtABGKyJ11waOl
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8458
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.