Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8460
Title: Uzaktan eğitim teknolojilerinde ters ajax ile çoklu ortam aktarımı
Other Titles: Streaming multimedia with reverse ajax in distance learning technologies
Authors: Doğdu, Erdoğan
Dinçel, Emre
Keywords: Distance learning
Uzaktan öğrenme
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: There are various computer based methods and techniques being used for a long time in distance learning. This thesis study works up to explore these new techniques in distance learning technologies to develop an entirely new tool for online distance data transfer. This paper explains overall information about distance learning, designs being developed, advantages and disadvantages of distance learning, computer programs that have been used, details of application and conclusions.In this research, the main goal is to transfer a presentation that is being broadcasting from a specific server, to any computer having internet access, by visually and auditory. The program supports two distance learning methods as synchronous and asynchronous. The synchronous distance learning intends to deliver the presentation which is broadcasting online. In this method, while users are following the online presentation, they can direct questions to the instructor. These questions can be asked by instant messaging and the instructor responds during the presentation. In the asynchronous distance learning method, the presenter can record a presentation while he or she presenting and broadcast it with the computer program. Thus, students can trace early dated presentations at anytime.By the end of the research, it is clear that distance learning ensures many advantages like time saving or efficiency in every branch of education by the enormous developments in computer technology. Adversities experienced in developing a new computer based tool and got knowledge and accumulation on practicing new technologies.
Bu araştırma, dünyada uzun süredir yaygın bir şekilde kullanılan uzaktan eğitim teknolojilerini inceleyerek, kullanılan en güncel yöntemlerle, tamamen yeni, bilgisayar destekli bir uzaktan eğitim aracı geliştirmeyi amaçlar. Araştırma genel ve internet tabanlı uzaktan eğitim hakkında genel bilgi, uzaktan eğitimin tarihini, geliştirilen tasarımları, uzaktan eğitimin avantajları ve dezavantajlarını, kullanılan programları, uygulamanın detaylarını ve araştırma sonunda varılan sonuçları kapsar.Tez için geliştirilen bilgisayar programında, belirli bir sunucudan yapılan ders sunumunun, internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayara sesli ve görüntülü iletilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan bilgisayar programı eşzaman ve asenkron olmak üzere iki metot desteklemektedir. Bunlardan ilki olan eşzaman uzaktan eğitim, sunulan dersin anlık olarak kullanıcılara iletilmesini amaçlamaktadır. Bu yöntemle kullanıcılar canlı sunumu takip ederken, sunucuya yazılı mesaj olarak soru sorma seçeneğine de sahiptirler. Anlık mesaj olarak iletilen sorular sunucu tarafından sunum sırasında cevaplanır ve böylece sınıf ortamındaki interaktif paylaşım ortamı internet ortamında da sağlanmış olur. Asenkron uzaktan eğitim modelinde ise sunucu, sunum yaparken sunumunu kaydedip bunu hazırlanan bilgisayar programı ile yayınlayabilir. Bu metodta kullanıcılar eski tarihli dersleri herhangi bir zamanda istedikleri sayıda tekrar izleyebilirler.Tez çalışmasının bitimi itibariyle, uygulama dâhilinde kullanılan teknolojiler ile mevcut uzaktan eğitim sistemlerine oranla, yüksek kapasiteli verilerin aktarımındaki verimin arttığı sonucuna varılmıştır. Bilgisayar destekli bir aracın hazırlanmasındaki zorluklar tecrübe edilip, kullanılan teknolojilerin uygulanması hakkında bilgi ve birikim sahibi olunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8460
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.