Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8462
Title: Robotik hücrelerde hat dengeleme
Other Titles: Line balancing in robotic cells
Authors: Gültekin, Hakan
Üstünol, Sumru
Keywords: Flexible manufacturing systems
Assembly line balancing
Robotic cells
Scheduling
Esnek üretim sistemleri
Montaj hattı dengeleme
Robotik hücreler
Çizelgeleme
Issue Date: 2012
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, an m-machine robotic cell producing a single part type is considered. The loading and unloading of the machines and the material transportation between the machines are carried out by a single robot. It is assumed that a part requires a number of operations to be processed on the machines, which arehighly exible CNC machines. One of the exibilities that these machines possess is the capability of performing dierent operations as long as the required cutting tools are loaded on their tool magazines. Therefore, it is possible to process atask on one of several dierent alternative machines. The processing time of the pat on a machine is the sum of the individual processing times of the operations assigned to that machine. There are precedence relations between the operations. The aim is to determine the assignment of the operations to the machines and the 1-unit robot move cycle that minimize the cycle time, long run average time between the production of two consecutive parts. In this study, 1-unit cycles in which starting with an initial state, the robot loads and unloads each machine exactly once and returns back to the initial state, are considered. A mathematical programming based exact solution procedure as well as a heuristic algorithm is developed for this NP-Hard problem. The effectiveness of the heuristic algorithm is tested through an extensive computational study.
Bu çalışmada m makineli ve tek tip parça üreten bir robotik hücre ele alnmıştır.Makineler arası malzeme taşıma ve makinelerin yükleme boşaltma işlemleri robotlar tarafından gerçekleşmektedir. Bir parçanın üretimi için pek çok işlemden geçmesi gerekebilir. Bu tip sistemlerdeki makineler doğaları gereği CNC makineleridir ve bu makineler yüksek esnekliğe sahiptir. Bu esneklik tiplerinden bir tanesi de makinelerin değişik işlemleri yapabilme kabiliyetleridir. Gereklikesici uçlar makinelerin uç haznelerinde yüklü olduğu sürece bu makineler değişik işlemleri yapabilmektedirler. Bu nedenle işlemlerin farklı makinelerde gerçekleşmesi mümkündür. Makine işlem zamanları bu atamaların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun yansıra işlemler arasında öncelik ilişkileri de bulunmaktadır. Amaç, çevrim zamanını enküçükleyecek şekilde işlemlerin makinelere atanmasını sağlamak ve en iyi 1-birim döngüsünü bulmaktır. Çevrim zamanı, uzun dönemde ardışık iki parçanın sistemden ortalama çıkış zamanıdır. Bu çalışmada robotun bir başlangıç durumundan başlayıp her makineyi bir kereyüklediği ve bir kere boşalttığı 1-birim robotik döngüler ele alınmıştır. NP-Zor olan bu problem için matematiksel model tabanlı bir kesin çözüm yöntemi ve bir sezgisel algoritma geliştirilmiştir. Sezgisel algoritmanın etkinliği bir deneyselçalışma ile test edilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8462
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.