Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8469
Title: Genelleştirilmiş Hukuhara Yöntemi ile bazı bulanık başlangıç değer problemlerinin çözümlerinin araştırılması
Other Titles: The investigation of the solutions of some fuzzy initial value problems with generalized hukuhara method
Authors: Akın, Ömer
Oruç, Ömer
Keywords: Bulanık kümeler = Fuzzy sets,Lütfi Aliasker Zadeh'nin genişleme prensibi =Lotfi a.Zadeh's extension principle<br _mce_bogus="1">
Research Subject Categories
Issue Date: 2011
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü
Source: Oruç,Ömer.(2011).Genelleştirilmiş Hukuhara Yöntemi ile bazı bulanık başlangıç değer problemlerinin çözümlerinin araştırılması.Yayımlanmamış yüksek lisans tezi,TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi,Ankara.
Abstract: Bu tezde bulanık kümeler ve bulanık kümelerin temel özellikleri verilmiştir. Bulanık teoride çok önemli bir rol oynayan Lütfi Aliasker Zadeh'nin genişleme prensibi ve bu prensibin nasıl uygulanacağı açıklayıcı örneklerle gösterilmiştir. Ayrıca bulanık sayı kavramı ve bulanık sayılar arasındaki aritmetik işlemler hakkında bilgi verilmiştir. Bulanık diferensiyel denklemler ile ilgili temel teoremler verilmiş olup, birinci ve ikinci mertebeden bulanık başlangıç değer problemlerinin çözümleri araştırılmıştır. Ayrıca SIR epidemik modelinin çözümleri başlangıç şartları birer bulanık sayı iken grafikler üzerinde incelenmiştir.In this thesis fuzzy sets and basic properties of fuzzy sets are given. Lotfi A. Zadeh?s extension principle which plays very significant role in fuzzy theory and how to apply this principle are demonstrated with illustrative examples. Also fuzzy number concept and arithmetic operations between fuzzy numbers are explained. Fundamental theorems about fuzzy differential equations are given and solutions of first order and second order fuzzy initial value problems are investigated. Additionally solutions of SIR epidemic model with fuzzy initial values are studied graphically.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8469
Appears in Collections:Matematik Yüksek Lisans Tezleri / Mathematics Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.