Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8478
Title: Sağlık sistemlerinde gerçek zamanlı ekipman takibinin katkı analizi ve ekipman seçim algoritması
Other Titles: Value analysis of healthcare real-time asset tracking systems and asset selection algorithm
Authors: Fescioğlu Ünver, Nilgün
Demircan, Ece Arzu
Keywords: Simulation analysis
Decision support system
Real time location system
Benzetim analizi
Karar destek
Gerçek zamanlı ekipman takip sistemi
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Hospitals face financial losses due to mobile asset searchs and unbalanced asset utilizations which cause early depreciation of the assets. Real Time Location Systems (RTLS) decrease hospitals? equipment search time however hospitals abstain from investing in these technologies because they are not sure how much value will they gain by using this technology. In the literature, studies on analyzing value of RFID based real time location systems use limited amount of real data and cover a limited number of departments in hospitals. In addition, there are no studies on value contribution of an RTLS integrated decision support system in healthcare. The study presented in this thesis takes TOBB University of Economics and Technology Hospital as the case model. In this study, we developed models which represent hospital?s current situation, with RTLS integration, and with decision support system integrated RTLS. The decision support system proposed, balances asset utilization and distance while considering asset request?s urgency. Sensitivity analysis showed that the proposed algorithm behaves robust with different number of assets and demand levels. System comparisons showed that the algorithm?s performance is high. This study revealed that RFID integration improves system efficiency and reduces losses.
Hastanelerde kullanılan mobil ekipmanların ihtiyaç anında aranması ve ekipman kullanım oranlarındaki dengesizlik sebebiyle oluşan erken yıpranmalar, maddi kayıplara sebep olmaktadır. Gerçek zamanlı ekipman takip sistemleri (RTLS) hastanelerin arama zamanı kayıplarını azaltmaktadır. Ancak getirecekleri faydanın miktarı tam olarak bilinmediği için hastanelerde bu teknolojiyi kullanma konusunda çekinceler yaşanmaktadır. Literatürde, RTLS'in hastaneye sağlayacağı faydayı ölçmek adına yapılan çalışmalarda kısıtlı miktarda gerçek veri kullanılmış, hastanelerin kısıtlı bir bölümü ele alınmıştır. Bunun yanı sıra sisteme entegre çalışacak bir karar destek sisteminin getirebileceği ek faydaları değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tezde tamamlanan çalışma TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hastanesi temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hastanenin mevcut durumu ve RTLS kullanım durumu için modeller oluşturulmuş ve akabinde bir karar destek sistemi entegre edilmiştir. Karar destek sistemi ekipman ihtiyacının aciliyetini göz önünde bulundurarak, ekipman kullanımı, mesafe arasında bir denge sağlamaktadır. Yapılan duyarlılık analizleri neticesinde önerilen algoritmanın farklı ekipman sayısı ve talep sayısı koşullarına karşı gürbüz olduğu görülmüştür. Sistem karşılaştırmaları ile geliştirilen algoritmanın performansının yüksek olduğu gösterilmiştir. Çalışma neticesinde RTLS kullanılmasının sistemin verimliliğini artırdığı, kayıpları azalttığı ortaya çıkarılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8478
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.