Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8479
Title: U-borulu gövde boru tipi bir ısı değiştirgecinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of a U-tube shell and tube heat exchanger
Authors: Kakaç, Sadık
Sezer Uzol, Nilay
Deveci, İhsan
Keywords: Kern Method
Bell-Delaware Method
Experimental
Heat Exchanger
Shell and Tube
U-tube
Kern Metodu
Bell-Delaware Metodu
Deneysel
Isı Değiştirgeci
Gövde ve Boru
U-borulu
Issue Date: 2009
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: In this study, an experimental investigation of a U-tube, baffled, shell and tube heat exchanger was performed. A heat exchanger was designed, and by setting an experimental set-up, the experiments were carried out for different mass flow rates and different inlet temperatures of hot and cold streams. The U-tube shell and tube heat exchanger, which was used in the experiments, consists of 32 tubes. Each tube has inner and outer diameters of 9 mm and 12 mm, respectively. The shell length of the heat exchanger is 420 mm and the inner shell diameter is 230 mm. Using the Bell-Delaware and Kern Methods and the experimental data, the analyses were performed to investigate the thermal performance of the heat exchanger, and the results of the analyses were compared with the experimental data. It is seen from the results that the thermal performance rate of the U-tube shell and tube heat exchanger is in the range of 14-22%. According to the analyses, it is also observed that the difference between the theoretical and the experimental outlet temperatures of the shell and tube sides is maximum 2%.
Bu çalışmada U-borulu, şaşırtma levhalı, gövde-boru tipi bir ısı değiştirgecinin deneysel olarak incelenmesi yapılmıştır. Bir ısı değiştirgeci tasarlanmış ve deney seti kurularak farklı akış debileri ve farklı sıcak ve soğuk akım giriş sıcaklıklarında deneyler yapılmıştır. Üzerinde deney yapılan U-borulu gövde-boru tipi ısı değiştirgeci iç ve dış çapları sırasıyla 9 mm ve 12 mm olan 32 borudan oluşur. Isı değiştirgecinin gövde uzunluğu 420 mm, gövde iç çapı 230 mm'dir. Bell-Delaware ve Kern Metod'ları ve deney verileri kullanılarak bu ısı değiştirgecinin ısıl performansını değerlendirmek için gerekli analizler yapılmış ve analiz sonuçları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Deney düzeneğine yerleştirilmiş olunan U-borulu gövde-boru tipi ısı değiştirgecine ait ısıl performans değerlerinin %14-22 aralığında olduğu görülmüştür. Yapılan analizlere göre gövde ve boru tarafına ait teorik ve deneysel çıkış sıcaklıkları arasındaki farkın en fazla %2 olduğu gözlemlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8479
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.