Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8511
Title: Android ön yüklü uygulamalardaki mahremiyet ve güvenlik sorunlarının analizi
Other Titles: Analysis of privacy and security issues in android pre-installed applications
Authors: Çaşkurlu, Buğra
Bıçakcı, Kemal
Özbay, Abdullah
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Source: Özbay, A. (2021). Android ön yüklü uygulamalardaki mahremiyet ve güvenlik sorunlarının analizi (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Abstract: Android açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğu için, sistemler üreticiler tarafından değiştirilebilir ve sistemlere yeni yazılımlar eklenebilir. Bu durum kullanıcı mahremiyeti ve güvenliği açısından endişe verici olmasına rağmen, sistemlerde bulunan ön yüklü uygulamaları kapsayıcı bir şekilde inceleyen çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu tez çalışmasında, bu alandaki boşluğu doldurma amacıyla oluşturulan ve herkese açık hale getirilen ön yüklü uygulamalardan oluşan bir veri kümesi tanıtılmaktadır. Ayrıca, bu veri kümesinde bulunan uygulamalardaki İzleyici Yazılım Geliştirme Kitleri, izinler, bazı manifest dosyası özellikleri ve uygulamalar tarafından kullanılan bulut servislerinin analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonucunda, kullanıcı mahremiyetini ve güvenliği tehdit ve ihlal eden birçok durum tespit edilmiştir. Bununla birlikte, yapılan kullanıcı anketi ile kullanıcıların ön yüklü uygulamalar ve bunların aktiviteleri hakkındaki bilgi ve algıları ölçülmüştür. Bunun sonucunda, kullanıcıların ön yüklü uygulamalar hakkındaki bilgi seviyesindeki eksiklikler görülerek, kullanıcıları ön yüklü uygulamalar hakkında bilgilendirmek ve ön yüklü uygulamalar üzerinde daha fazla araştırmacının dikkatini çekmek amacıyla, analiz sonuçları oluşturulan bir web sitesi üzerinde yayınlanmıştır. Ayrıca, bu web sitesi üzerinde yayınlanan cihazlar, yapılan analizler sonucunda oluşturulan skorlama sistemi ile değerlendirilmiş ve cihazların kullanıcı mahremiyeti ve güvenliğine etkileri hakkında fikir vermesi amacıyla skorlanmıştır.
Since Android is an open-source operating system, systems can be modified by manufacturers and new software can be put to systems. Even if, this is a disquieting situation in terms of user privacy and security, number of studies that comprehensively analyze pre-installed applications on systems is limited. In this thesis, a dataset of pre-installed applications has been created and made publicly available to fulfill the gap in this area is introduced. Also, Tracker SDKs, permissions, some manifest attributes in applications and cloud services that are used by applications have been analyzed. In consequence of this analysis, many circumstances that threaten and violate user privacy and security have been detected. Moreover, with the user survey that has been made, users' knowledge and perceptions about pre-installed applications and their activities were measured. As a result, by seeing the deficiencies in the knowledge level of users about pre-installed applications, to inform users about pre-installed applications and to attract more researchers attention on pre-installed applications, the analysis results have been published on a website that has been created by author. In addition, devices that are released in this website have been evaluated with the scoring system that has been created as a result of the analyzes, and have been scored in order to give an idea about the effects of the devices on the user privacy and security.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5XiSE4yCP_gmnukpMEp65WkjIBeOS8l9J0pr42dPT98QxiulJZXZ2fTx2N-B_sbe
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8511
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
Abdullah Özbay _tez.pdf5.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

178
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

42
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.