Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8541
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPalabıyık, Mustafa Serdar-
dc.contributor.authorAkın, Uğurcan-
dc.date.accessioned2022-07-30T16:39:26Z-
dc.date.available2022-07-30T16:39:26Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationAkın, U. (2021). Bir jeopolitik alan olarak uzay: Klasik ve eleştirel jeopolitik bir bakış (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg4Kldv7wXZAd91hFDT9s3ZxXF39PkaOXRW0eCK4sHGfA-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/8541-
dc.description.abstract21. yüzyıl modern dünyasının temelini oluşturan uzay ve uydular özellikle son yıllarda farklı aktörlerin de faaliyet gösterdiği son derece kompleks bir alan halini almıştır. Siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal ve çevresel birçok sektör için son derece gerekli kaynakları bünyesinde barındıran uzay alanı, çok yönlü bir yaklaşım çerçevesinde incelenmesi gereken kapsamlı bir konudur. Bu çalışmada uzayın jeopolitik bir alan olduğu hipotezini temel alarak bu alanın nasıl belirlendiğini klasik ve eleştirel jeopolitik yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Klasik jeopolitik yaklaşımların uzayı dünya üzerindeki rekabetin – kara, deniz ve havadan sonra – dördüncü boyutu olarak gören alansallaştırmasının aksine, çalışma eleştirel jeopolitik yaklaşımların klasik kurama getirdiği beş konu başlığı olan devlet mitinin eleştirisi, alansallaştırma, sınır mitinin eleştirisi, söylemsel tekilliğin eleştirisi ve bilgi-iktidar yaklaşımı çerçevesinde uzayın çok aktörlü, muğlak sınırları olan sui generis bir alan olduğunu iddia etmektedir.en_US
dc.description.abstractOuter space, providing the basis technology for 21th century modern World, had became an utmost complex area where myriad of actors are active recent years. Outer space is containing very essential sources crucial for myriad of sectors including political, economical, social, military and environment. Because of this issue outer space need to be examined with multifaceted approaches. This study,while acknowledging the hypothesis that outer space is a geopolitical territory, will examine the outer space with both classical and critical geopolitical theories. Despite the classical geopolitical approaches that territoralizing and evaluating outer space domain as the fourth dimension of global conflict -after land, sea and air- this study will use five main critisms of critical geopolitical approaches to classical theory -critism of state myth, territoralization, critism of boundry myth, critism of discoursive singularity and power-knowledge approach- and asserts that outer space is a sui generis area with myriad of actors and ambigious boundaries.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB ETÜen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectInternational Relationsen_US
dc.titleBir jeopolitik alan olarak uzay: Klasik ve eleştirel jeopolitik bir bakışen_US
dc.title.alternativeOuter space as a geopolitical space: A classical and critical geopolitical perspectiveen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalıen_US
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Economics and Social Sciences, International Relations Graduate Programsen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage131en_US
dc.institutionauthorAkın, Uğurcan-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid708167en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses
Files in This Item:
File SizeFormat 
708167.pdf843.59 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.