Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/878
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYalçın, Meryem-
dc.date.accessioned2019-03-28T17:07:17Z
dc.date.available2019-03-28T17:07:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationYalcin, M. (2018). Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up. Megaron, 13(3).en_US
dc.identifier.urihttps://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-93276-ARTICLE-YALCIN.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/878-
dc.description.abstractMontessori education gathers around two purposes: biological and social purposes. Helping natural development of an individual is targeted in the biological part, and preparation of an individual for the environment is targeted in the social part (Montessori, 1947). Fundamental element of Montessori approach is to form the space. Although there are plenty of studies present in the literature on this subject, it was noted that studies on interior spaces, with which people have quite intensive and higher level of relationship, turned out to be very few. Thus, in this study, in the context of findings determined by conceptual components affecting physical characteristics in the formation of interior spaces, particularly in kindergartens applying Montessori education model, which has become widespread in preschool educational institutions in Turkey during the past ten years; For this reason five (all) institutions in Ankara were selected as the area of study with more than one data collection technique, and survey with quantitative approach, and document investigation with qualitative approach and monitoring (mechanical) techniques were used. In the applied study, characteristics making up the interior space in preschool educational institutions were studied in the content of the titles of Properties of Interiors, General Spatial Standards of Day Care Centre, Atmospheric Properties Floor, Wall, Furnishings etc...), Furniture and Equipment, and the sample interior-space forming model for design setting was suggested.en_US
dc.description.abstractMontessori eğitimi iki amaç etrafında toplanır: biyolojik ve sosyal amaçlar. Bir bireyin doğal gelişimine yardımcı olmak biyolojik yönünü hedef alırken ve çevre için bireyin hazırlanması toplumsal yönünü hedefler (Montessori, 1947). Montessori yaklaşımının temel unsuru mekanı oluşturmaktır. Bu konuda literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen, insanların oldukça yoğun ve yüksek düzeyde ilişkilere sahip olduğu iç mekanlarla ilgili çalışmaların çok az olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, bu çalışmada, özellikle son on yılda Türkiye’de okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlaşan Montessori eğitim modelini uygulayan anaokullarında iç mekan oluşumunda fiziksel özellikleri etkileyen kavramsal bileşenler tarafından belirlenen bulgular bağlamında; Ankara’da beş (tüm) kurum birden fazla veri toplama tekniği ile çalışma alanı olarak seçilmiş, niceliksel yaklaşımla anket, nitel yaklaşım ile izleme (mekanik) teknikleriyle belge araştırması kullanılmıştır. Uygulamalı çalışmada, İç Mekanların Özellikleri, Anaokulunun Genel Mekansal Standartları, Atmosferik Zemin Kat, Duvar, Mobilyalar vb. Başlıkları kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanı oluşturan özellikler incelenmiştir. Ayrıca, Mobilya, Ekipman ve tasarım ortamı için örnek iç mekan oluşturma modeli önerilmiştir.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherYildiz Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMegaronen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectConceptual-Physical Relationshipen_US
dc.subjectinterior design settingsen_US
dc.subjectMontessori Preschoolsen_US
dc.subjectKavramsal-fiziksel ilişkiler, iç mekan tasarımıtr-TR
dc.subjectMontessori Anaokulları.tr-TR
dc.titleRelationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-upen_US
dc.title.alternativeMontessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Interior Architecture and Environmental Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage451en_US
dc.identifier.endpage458en_US
dc.identifier.wosWOS:000438902500009en_US
dc.institutionauthorYalçın, Meryem-
dc.contributor.YOKid133325-
dc.identifier.doi10.5505/MEGARON.2018.93276-
dc.identifier.doi10.5505/MEGARON.2018.93276-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.dept06.04. Department of Interior Architecture and Environmental Design-
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

130
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.