Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/916
Title: Oransız kodlar kullanılan kablosuz ağlarda yol atama
Other Titles: Routing in wireless networks using rateless codes
Authors: Girici, Tolga
Kazez, Ahmet Cihat
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Kazez, A.(2013).Oransız kodlar kullanılan kablosuz ağlarda yol atama .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: With the developing technology, energy efficient communication techniques become more of an issue due to continually increase on the requested data flow rate from mobile devices and techniques used to meet demand directly affect the use life of limited energy mobile devices. While creating an energy efficient communication medium, performance of system must be kept in satisfactory levels. Techniques used for this purpose should be kept in minimum levels of complexity to increase the applicability of real-time applications. In this context, optimization based works on energy efficiency and system performance has gained a great momentum recently. In this study; routing, matching between users and Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) based multicast problems are considered in wireless networks that rateless codes are using. The optimum solutions of generated optimization problems have been found by using various software based tools such as MATLAB and GAMS, and as compared to these solutions less complex and energy efficient algorithms have been suggested. By the simulations been done, near optimal performance of the proposed algorithms have been shown.
Gelişen teknoloji ile birlikte mobil cihazlarda talep edilen veri akış hızının sürekli olarak artması ve arzı karşılamak için kullanılan tekniklerin sınırlı enerjiye sahip cihazların kullanım sürelerini doğrudan etkilemesinden dolayı kullanılan iletişim tekniklerinin enerji verimli olması son derece önem arz etmektedir. Enerji tüketimi konusunda verimli bir haberleşme ortamı yaratırken sistemin performansını da kullanıcıları tatmin edici seviyelerde tutmak gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan tekniklerin karmaşıklık seviyelerinin asgari düzeyde tutulması gerçek zamanlı uygulamaların uygulanabilirliğini arttırmaktadır. Bu bağlamda, enerji verimliliği ve sistem performansı üzerine yapılan eniyileme tabanlı çalışmalar son zamanlarda bir hayli ivme kazanmıştır. Bu çalışmada, oransız kodlar kullanılan kablosuz ağlarda; yol atama, kullanıcılar arası eşleşme ve Dikgen Frekans Bölmeli Çoklu Erişim (DFBÇE) tabanlı çoğa gönderim problemleri ele alınmaktadır. Oluşturulan eniyileme problemlerinin en iyi çözümleri MATLAB ve GAMS gibi çeşitli yazılım tabanlı araçlar kullanılarak bulunup bu çözümlere kıyasla daha az karmaşıklığa sahip ve enerji verimli algoritmalar önerilmiştir. Yapılan benzetimlerle, önerilen algoritmaların en iyi çözüme oldukça yakın başarıma sahip oldukları gösterilmiştir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/916
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
350349.pdfAhmet Cihat Kazez_tez1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.