Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/918
Title: Elektronik destek sistemleri için darbe tekrar aralığı modulasyonunun algılanması
Other Titles: Comprehensive method for pulse repetition interval modulation recognition for electronic support systems
Authors: Gürbüz, Ali Cafer
Aktaş, Mert Can
Keywords: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Issue Date: 2013
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Aktaş, A.(2013).Elektronik destek sistemleri için darbe tekrar aralığı modulasyonunun algılanması .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: This study proposes a method for Pulse Repetition Interval Modulation Recognition for Electronic Support Systems. Also in this study a Pulse Repetition Interval Modulation parameter extraction method has been proposed. Electronic Warfare have been considered as force multiplier with a increasing importance in defence systems. Electronic Support systems supposed to intercept and identify radar systems and hand over the critical information to Electronic Attack systems. Radar Systems employ various techniques to avoid deception or even not intercepted. One of these technique is to use Pulse Repetition Interval Modulations. In order to counter these radar system with advanced Electronic Attack techniques Electronic Support Systems must recognize these modulations. In this study a these modulations have been recognized under miss and spurious pulses and unintentional jitter such as noise.
Bu çalışmada Elektronik Destek sistemleri için Darbe Tekrar Aralığı Modulasyonu Algılama Methodu geliştirilmiştir. Ayrıca ilgili Modulasyonun kritik parametrelerini çıkartma çalışmaları yapılmıştır. Elektronik Harp günümüz koşullarında bir kuvvet çarpanı olarak değerlendirilmekte ve önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Yoğun elektromanyetik sinyal ortamında Elektronik Destek sistemlerin radar parametrelerini algılayıp ilgili parametreleri Elektronik Taarruz sistemleri ile paylaşması beklenmektedir. Radar sistemleri Elektronik Korunma altında algılanmasını veya karıştırılmasını engelleyecek yöntemler uygulamaktadır. Bunlardan bir tanesi ise Darbe Tekrar Aralığına çeşitli modulasyonlar uygulamaktır. Elektronik Taarruz sistemleri tarafından gelişmiş teknikler uygulanabilmesi için bu modulasyonların çözülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada söz konusu modulasyonların ayırımı kayıp ve hatalı darbeler ve gürültü altında başarı ile sağlanmıştır.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/918
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
350356.pdfMert Can Aktaş_tez505.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

2
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.