Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/950
Title: Mapreduce kullanarak RDFS üzerinde dağıtık çıkarsama
Other Titles: Implementation of distributed RDFS reasoning
Authors: Abul, Osman
Çetin, Yiğit
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Çetin, Y.(2014).Mapreduce kullanarak RDFS üzerinde dağıtık çıkarsama.Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Günümüzde teknoloji çağında büyük veriler üzerinde işlemlerin gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir. Bu verilerin ölçeklenebilir bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için en önemli çözüm yolu dağıtık ve paralel hesaplama yöntemidir. MapReduce, büyük veri kümeleri üzerinde ve çok sayıda bilgisayarı birlikte kullanarak gerekli işlemleri dağıtık ve paralel olarak gerçekleştiren bir programlama modelidir. Öte yandan RDFS veri kümelerinin dosya boyutu ve karmaşıklığı giderek artmaktadır. Bu da RDFS çıkarsama işlemlerinde performans sıkıntılarına neden olmaktadır. Bunun çözümü için büyük veri çözümleri kullanılabilir. RDFS çıkarsama sonucu oluşan çıktılar başka bir çıkarsama işlemi için girdi olabilir böylece eldeki büyük veriler için çıkarsama yapılırken veriler giderek büyür. Bu çalışmada Hadoop üzerinde kullanılan paralel ve dağıtık çalıştırma teknolojileri MapReduce, Hive ve Pig kullanarak dağıtık RDFS çıkarsama işlemi gerçekleştirip, performanslarını gözlemleyeceğiz. Ayrıca doküman indeksleme yöntemi kullanarak performans artışı sağlamayı amaçlamaktayız. Bunun içinde MapReduce ve indeksleme yaklaşımları kullanılarak efektif ve dikkate değer bir şekilde çıkarsama işleminin gerçekleştirebileceği gösterilmektedir. Deneysel çalışmalar Dbpedia ve Freebase veri kümeleri üzerinde gerçekleştirilmiştir.
We live in big data age in which many computational tasks either generate or need to use large datasets. This makes parallel and distributed computing a key for scalability. MapReduce is a programming model for processing large datasets in parallel and distributed fashion on cluster of computers. Today, since the size and complexity of RDFS documents increase rapidly, RDFS reasoning problem has to embrace and address the big data solutions. The output of RDFS reasoning job can be input to another job and the output of RDFS reasoning jobs grow big as the input documents gets bigger. In this study, MapReduce programming model, in particular Hadoop with related core technology like Hive and Pig, is used for improving the performance of distributed RDFS reasoning. Additionally, document indexing is used for further performance gain. The study shows that both of the MapReduce and indexing approaches are quite effective and offer significant performance improvements and scalable solutions. Experimental evaluations on two RDFS datasets, namely Dbpedia and Freebase, are provided.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/950
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
361082.pdfYiğit Çetin_tez966.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

2
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.