Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/952
Title: Plakalı ısı değiştirgeçlerinde plakaya bağımlı ısı transferi modellemesi
Other Titles: Plate dependent heat transfer modelling of plate heat exchangers
Authors: Kakaç, Sadık
Özkaya, Ece
Keywords: Makine Mühendisliği
Mechanical Engineering
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Özkaya, E.(2014).Plakalı ısı değiştirgeçlerinde plakaya bağımlı ısı transferi modellemesi .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Plate Heat Exchangers are used in many commercial applications like heating, cooling, air conditioning, sterilization and pasteurization. In this study, a Computational Fluid Dynamics (CFD) model is developed in order to determine the thermal and hydraulic performances of a commercially used Plate Heat Exchanger. The developed CFD method is validated with experimental data and then used to design new plate geometries. This method is used to examine the effects of geometric parameters like channel gap, wave amplitude and distribution channels on the thermal and hydraulic performances of plates. As the result of the analyses; the thermal performance improves with higher wave amplitude values, lower channel gap values and new distribution channel configurations. The pressure drop values increases at the same rate as the increase of the heat performance with higher wave amplitude. The pressure drop values of the newly designed distribution channels are much higher while the increment in thermal performance is very small. The absence of distribution channels causes a decrement in pressure drop values and thermal performance. Channel gap has the biggest effect on the thermal performance and pressure drop values among the analyzed geometrical parameters. Channel gap can be set to desired values with the help of gasket which is used as leakproofing element to obtain the desired performance values.
Plakalı ısı değiştirgeçleri ısıtma, soğutma, havalandırma, sterilizasyon ve pastörizasyon gibi bir çok farklı uygulama alanında ticari olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ticari olarak kullanılan bir plakalı ısı değiştirgeci plakasının Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yardımıyla ısıl ve hidrolik performansının belirlenmesi için bir HAD metodu geliştirilmiştir. Geliştirilen HAD metodu, deneysel sonuçlarla kıyaslanarak doğrulanmış ve yeni plakalar tasarlanırken kanal yüksekliği, kıvrım genliği ve dağıtım kanalları gibi geometrik parametrelerin etkisini incelemek için kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, kıvrım genliğinin artmasıyla, kanal yüksekliğinin azalmasıyla ve yeni tasarlanan dağıtım kanallarıyla ısıl performansta iyileşme olduğu görülmüştür. Kıvrım genliğinin etkisinde, ısıl performanstaki iyileşmelerle aynı oranda basınç düşümlerinde artış görülmüştür. Yeni tasarlanan dağıtım kanallarıyla var olan dağıtım kanalları arasında ısıl performans olarak çok az bir iyileşme olurken, basınç düşümleri çok daha yüksek oranlarda artmaktadır. Dağıtım kanallarının olmaması ise basınç düşümlerinde azalmaya neden olurken ısıl performansta da düşüşe neden olmaktadır. Kanal yüksekliği ise hem ısıl hem de hidrolik performansı en çok etkileyen parametre olmuştur. Kanal yüksekliğinin plakalar arasında sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan contaların farklı kalınlıklarda kullanılmasıyla istenilen performans değişimleri elde edilebilir.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/952
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371093.pdfEce Özkaya_tez4.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.