Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/953
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAytaç, Fatma Zeynep-
dc.date.accessioned2019-04-25T13:21:15Z
dc.date.available2019-04-25T13:21:15Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAytaç, Z.(2014).Su türbini ayar kanadı tasarım sistemi geliştirilmesi ve çeşitli francıs tipi türbinler için uygulanması .Ankara:TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]tr_TR
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/953-
dc.description.abstractToday, as the need for sustainable energy increased, hydraulic energy has become more important. Francis turbines are commonly used in hydropower generation since they have a wide operating range. The main components of Francis turbines are spiral case, stay vanes, guide vanes, runner and draft tube. The dimensions of these components are mainly based on turbine head and discharge. In this study, the design parameters of guide vanes, which control the discharge entering the turbine, are changed and the effects of these changes on the flow are examined. Firstly, the guide vanes of two turbines having different head and discharge values are designed using Computational Fluid Dynamics (CFD) with the help of empirical and theoretical formulas enhanced before. Using these geometries, various design parameters are altered in accordance with several criteria and the results for two turbines are compared.en_US
dc.description.abstractGünümüzde sürdürülebilir enerjiye ihtiyacın artmasıyla birlikte, hidrolik enerjinin önemi de artmıştır. Francis türbinleri de geniş çalışma aralıklarından dolayı hidrogüç üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Francis türbinlerinin temel parçaları salyangoz, sabit kanatlar, ayar kanatları, çark ve emme borusudur. Bu parçaların boyutları temel olarak türbinin debi ve düşü değerlerine bağlıdır. Bu çalışmada, türbine giren debiyi ayarlayan parça olan ayar kanatlarının tasarım parametreleri değiştirilmiş ve bu değişikliklerin akış üzerine etkisi incelenmiştir. Bunun için, debi ve düşü değerleri farklı iki farklı türbinin ayar kanadı tasarımları, önceden geliştirilen ampirik ve teorik formüller yardımıyla Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak gerçekleştirilmiştir ve ardından belirlenen son tasarımlar üzerinden, ayar kanatlarının tasarım parametreleri çeşitli kısıtlar doğrultusunda değiştirilmiş ve elde edilen sonuçlar iki farklı türbin için karşılaştırılmıştır.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMakine Mühendisliğitr_TR
dc.subjectMechanical Engineeringen_US
dc.titleSu türbini ayar kanadı tasarım sistemi geliştirilmesi ve çeşitli francıs tipi türbinler için uygulanmasıen_US
dc.title.alternativeDevelopment of a design methodology for hydraulic turbine guide vanes and its application in francis turbinesen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dcterms.rightsYazarına aittir / Belongs to author
dc.departmentInstitutes, Graduate School of Engineering and Scienceen_US
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextWith Fulltext-
item.openairetypeMaster Thesis-
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
371094.pdfFatma Zeynep Aytaç_tez2.99 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 27, 2023

Download(s)

14
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.